Fatimské trinástky

Fatimské trinástky

Blahorečenie Anky Kolesárovej, mučenice čistoty

Všetko o Anke Kolesárovej nájdete na tomto linku. :)

GDPR - ochrana osobných údajov

Viac na tomto linku: https://gdpr.kbs.sk/

Narodenie človeka nikdy nie je náhoda, aj keď si to možno myslieť. Človek nepochádza z ničoho a nekráča do ničoty. Narodenie je vždy naplnenie plánu lásky. Práve to chce evanjelista Lukáš pripomenúť adresátovi svojho evanjelia, kresťanovi, ktorý pochádza z pohanstva a nazerá na svoj život ako na nadvládu osudu s Damoklovým mečom.

            Stredom evanjelia dnešnej slávnosti je otázka, aké meno sa má dať dieťaťu. Okrem vlastného mena každého človeka existuje ešte meno spoločné, akési prímenie celého ľudského rodu. Máme i falošné prímenie, je ním naše synovstvo pochádzajúce od hada, ktoré nás robí úbohými synmi hnevu, splodenými lživým slovom. Ale v Jánovi je nám predstavené naše skutočné prímenie: Ján znamená „Boží dar, milosť a láska“. Pravda o mne a moja ľudská prirodzenosť je Božia láska, ktorá ma vo všetkom milostivo obdarováva: som darom jeho lásky. Prvým darom, ktorý mi Boh dal, som ja sám. A tým posledným je on osobne, ktorý sa vo svojej láske stáva mnou viac, než som ja sám sebe. Toto veľké tajomstvo môjho mena bude úplne odhalené až na konci, pri svadbe s Bohom.

ZAUJÍMAVÉ LINKY

057 44 26286
Tehelná 266
093 03 Vranov n/T
o. Marcel Stanko
(farský administrátor)
rkcemerne@gmail.com
0908 047 220
© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.