Nikdy nie si sám

Práve tu je 402 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Weboví správcovia

Potrebuješ pomôcť či nám chceš niečo odkázať?

Neváhaj a napíš nám na: davidk.daviddz@gmail.com

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt send message

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 23.6. - 29.6. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Helena Musáková.
Dnes je Deň otcov.
Vo štvrtok bude prikázaný sviatok: Pri svätej omši o 18.00 hod. zložia sľub členovia novej
Farskej ekonomickej rady a po tejto sv. omši bude nasledovať eucharistická procesia spolu s
gréckokatolíkmi.
Úplné odpustky: Veriaci, ktorý sa zúčastní v deň slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi
na recitovaní (speve) hymnu Tantum ergo – Ctime túto sviatosť slávnu, môže získať za
zvyčajných podmienok úplné odpustky.
Farský detský letný tábor 2019: Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii alebo stiahnuť z
farskej webovej stránky a do konca júna odovzdať v sakristii kostola.
Úmysly pútnikov: Do takto označenej skrinky vzadu na stolíku s novinami môžete vhadzovať
vaše úmysly, na ktoré bude obetovaná sv. omša na „Fatimskú trinástku“, teda pri pútnickej
omši 13. v mesiaci od mája do októbra.
Nácvik zborov: Zbor dospelých nacvičuje každú stredu v kostole po sv. omši, delené skúšky sú
podľa dohody. Detský zbor nacvičuje v sobotu o 13.30 v pastoračnom centre.
Rozpis lektorov:
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi: 16.00 hod. – rod. Bankovičová; 18.00 hod. – rod.
Nutárová;
12. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – rod. Musáková; 10.00 hod. – P. Fincický, D.
Vardžík.Strana 1 z 293

© 2019 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.