Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 1.7. - 7.7. vedie modlitby pred sv. omšami p. Ľubica Chomjaková.  

Rozpis lektorov: 13. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - r. Nutárova; 10.00 hod. - r. Musákova.

Dnes je Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Te Deum: V stredu pri svätej omši poďakujeme Bohu za končiaci školský rok. Pozývam všetkých školákov bez rozdielu veku a pedagogických i nepedagogických zamestnancov škôl.

Burza letného oblečenia: Za dobrovoľný príspevok si môžete v pastoračnom centre na prízemí vybrať oblečenie pre seba alebo pre deti. Burza bude otvorená dopoludnia medzi 9.00 a 12.00 hod. a popoludní pred a po sv. omši a potrvá do štvrtka poludnia. Výťažok poslúži deťom v detskom tábore.

Farský letný tábor: Prihlášky do tábora sú v sakristii. Vyplnenú prihlášku (aj s číslom preukazu na vlak) môžete spolu s poplatkom 80 € odovzdať o. Marcelovi alebo Dadke Slivkovej.

Jubilejný rok sv. Alojza: Apoštolská penitenciária na základe špeciálneho mandátu Svätého Otca Františka udelila možnosť získania plnomocných odpustkov pre jubilejný rok 450. výročia narodenia sv. Alojza Gonzagu (1568 – 1591), patróna mládeže a študentov – od 9.03.2018 do 9.03.2019 pre všetky chrámy jemu zasvätené. V našej arcidiecéze máme sv. Alojzovi zasvätený farský kostol v Podhoranoch.

Medžugorie: K dispozícii je augustový termín púte našej farnosti do Medžugoria s pobytom pri mori cestou tam i späť: 19.8. - 25.8., cena 210  €, v cene je cestovné, ubytovanie, polpenzia, poistenie. Nahlásiť sa môžete u o. Marcela do konca júna.

Cykloklub JUNIOR pozýva všetkých na ďalší výjazd. Dnes, 24.6., pôjdeme na hrad Čičva. Zídeme sa o 13.45 hod. pred kostolom. Vezmite si nejaké drobné na zmrzlinu či kofolu a niečo na opekanie. 

OHLÁŠKY:

  1. Pavol ANTUŠ, syn Pavla a Moniky rod. Mondokovej, bývajúci vo Vranove nad Topľou a Michaela POLÁKOVÁ, dcéra Michala a Zdenky rod. Čurhovej, bývajúca v Čemernom, ohlasujú sa 3. krát.
  2. Tomáš VARDŽÍK, syn Ľudovíta a Márie rod. Kurucovej, bývajúci v Čemernom a Ľubica KAČMÁROVÁ, dcéra Jozefa a Ľubice rod. Belejovej, bývajúca v Dlhom Klčove, ohlasujú sa 3. krát.


Strana 1 z 240

© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.