Krst Krista Pána

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 14.1. - 20.1. vedie modlitby pred sv. omšami p. Mária Kurucová.  

Rozpis lektorov: 2. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - r. Kľučárova; 10.00 hod. - p. Finciciký, p. Vardžík.

Cezročné obdobie: Dnešným sviatkom sa končí vianočné obdobie a začína sa Cezročné obdobie pred Pôstnym obdobím.

Farské rady:  Prosím o stretnutie farských rád – ekonomická v pondelok 8.1. o 19.30 hod. a pastoračná v stredu 10.1. o 19.00 hod.

Jubilejný rok: Pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie môže každý veriaci v období od 1. januára do 31. decembra 2018 raz denne získať plnomocné odoustky pri splnení podmienok (spoveď, prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca) a vykonaní nábožnej návštevy jedného z desiatich chrámov eparchie spojenej s modlitbou Otče náš, Raduj sa Bohorodička, Verím v jedného Boha, Sláva Otcu. K týmto desiatim chrámom patrí aj Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky vo Vranove nad Topľou – Čemernom.

Zimný štadión: Dnes (7.1.) máme možnosť korčuľovania v STD Aréne pre našu farnosť od 19.15 hod. do 20.15 hod. za 1€ na osobu.

Nácvik zboru: V sobotu 13.1. bude o 13.30 v pastoračnom centre nácvik detského zboru.© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.