Nikdy nie si sám

Práve tu je 319 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Weboví správcovia

Potrebuješ pomôcť či nám chceš niečo odkázať?

Neváhaj a napíš nám na: davidk.daviddz@gmail.com

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt send message

26. nedeľa v cezročnom období

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 7.10. - 13.10. vedie modlitby pred sv. omšami p. Ľubica Chomjaková.  

Rozpis lektorov: 27. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - H. Uhlíková, I. Grominová.

Apoštolát Kaplnky: Dnes popoludní pred ružencovou pobožnosťou o 14.15 hod. bude v kostole požehnaná kaplnka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktorá týmto začne putovanie po nahlásených rodinách. Viac informácií v úvodníku a po požehnaní v kostole.

Ruženec: Začína ružencový mesiac október, v ktorom sa obzvlášť upiera pozornosť na túto modlitbu. Preto na povzbudenie pripomínam úplné odpustky, ktoré môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo v nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. 

Prvý piatok: V piatok dopoludnia navštívim chorých podľa rozpisu z minulého mesiaca. Prípadné zmeny nahláste do štvrtka v sakristii.

  1. október: Na budúcu nedeľu 7. októbra sme pozvaní na slávenie sv. omše s o. kardinálom Jozefom Tomkom do Obišoviec. Ružencové bratstvo objednalo autobus, do ktorého sa môžete zapisovať v sakristii. Sv. omša v našom kostole bude len o 8.00 hod.

Nácvik zborov: V stredu po sv. omši  nacvičuje v kostole pravidelne zbor dospelých, v sobotu o 13.30 v pastoračnom centre detský zbor. 

OHLÁŠKY:

  1. Miroslav HRIČÁK, bývajúci v Čemernom a Miriama VRÁBLIKOVÁ, bývajúca vo Vechci ohlasujú sa 3. krát.
  2. Martin VARDŽÍK, syn Jána a Marty rod. Rókovej, bývajúci v Čemernom a Nikola OLACHOVÁ, dcéra Jozefa a Moniky rod. Timkovej, bývajúca v Sedliskách ohlasujú sa 3. krát.


© 2019 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.