Nikdy nie si sám

Práve tu je 101 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Weboví správcovia

Potrebuješ pomôcť či nám chceš niečo odkázať?

Neváhaj a napíš nám na: davidk.daviddz@gmail.com

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt send message

1. Adventná nedeľa

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 9.12. - 15.12. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Marta Kriváková.
Nácvik zborov: V stredu po sv. omši nacvičuje v kostole pravidelne zbor dospelých, v sobotu
o 13:30 v pastoračnom centre detský zbor (zvlášť pozývame prvoprijímajúce deti).
Roráty: V adventnom období budeme mať možnosť v utorky zúčastniť sa na rorátnych svätých
omšiach o 06:00 a len pri sviečkach. V najbližší utorok pozývam zvlášť dospelých, aj na raňajky
na faru po omši.
Prvý piatok: V piatok dopoludnia navštívim chorých podľa rozpisu z minulého mesiaca.
Prípadné zmeny nahláste do štvrtka v sakristii.
Omše na rok 2019: Keďže sa blíži koniec roka, môžete v sakristii nahlasovať úmysly sv. omší na
budúci rok. Týka sa to predovšetkým prvého výročia úmrtia ale i okrúhlych životných jubileí.
Nejubilejné úmysly sa zapisujú mesiac dopredu, a to v pondelok po tretej nedeli v mesiaci po
večernej sv. omši. Úmysly zapisuje výlučne kňaz.
Zimný štadión: V nedele máme ako farnosť k dispozícii zimný štadión od 16:15 do 17:15.
Poprosím účastníkov korčuľovania o poplatok 2 € na dospelú a 1 € na nedospelú osobu.
Zodpovedná osoba bude určená.
POMOC PRE SÝRIU je názov kampane, ktorú odštartovala pápežská nadácia ACN Slovensko -
Pomoc trpiacej Cirkvi, aby sa desiatkami humanitárnych, rekonštrukčných, štipendijných,
terapeutických a pastoračných projektov pripojila do medzinárodnej pomoci tejto krajine. Viac

na stránke www.pomocpresyriu.sk alebo v bezplatnom časopise ACN prípadne na www.acn-
slovensko.org.

Rozpis lektorov:
2. adventná nedeľa: 08.00 hod. - p. Baranová, p. Sabolová; 10.00 hod. - p. H. Uhlíková, p. I.
Grominová.© 2019 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.