Nikdy nie si sám

Práve tu je 243 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Weboví správcovia

Potrebuješ pomôcť či nám chceš niečo odkázať?

Neváhaj a napíš nám na: davidk.daviddz@gmail.com

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt send message

5. nedeľa v cezročnom období

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 17.2. - 23.2. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Mária Feníková.
Pomazanie chorých: Pri príležitosti Svetového dňa chorých, ktorý sa každoročne slávi na
spomienku Lurdskej Panny Márie, bude v pondelok 11. 2. pri sv. omši o 18:00 v našom
farskom kostole udeľovaná sviatosť pomazania chorých tým, ktorí začínajú byť „v
nebezpečenstve smrti pre chorobu alebo starobu.“ (SC, č. 73) Prijímateľ sviatosti má byť v
stave posväcujúcej milosti.
Otvorené chvály: Pozývame vás na modlitbu chvál, adoráciu a eucharistické požehnanie v
piatok 15. februára do nášho farského kostola Fatimskej Panny Márie v Čemernom. Začíname
sv. omšou o 18:00 (Spoločenstvo pri Bazilike)
Projekty: Hľadáme človeka, ktorý by mohol pomôcť s vypracovaním projektu na získanie
finančných prostriedkov pre rekonštrukciu pamiatkového kostola sv. Anny a Joachima.
Kontaktujte o. Marcela.
Karneval: Na rozlúčku s fašiangami vás pozývame na rodinné popoludnie spojené s
karnevalom a tombolou v nedeľu 24.2. o 15:00 v jedálni ZŠ Kukučínova ulica. K dispozícii budú
„kreple“ a čaj zo školskej jedálne. Vítame sponzorskú účasť na odmenách pre deti. Kontaktné
osoby sú o. Marcel a p. Marcela Diľová.
Nácvik zborov: V stredu po sv. omši nacvičuje v kostole zbor dospelých, v sobotu o 13:30 v
pastoračnom centre detský zbor (zvlášť pozývame prvoprijímajúce deti).
Zimný štadión: V dnešnú nedeľu máme opäť ako farnosť k dispozícii zimný štadión od 16:15
do 17:15. Poprosím účastníkov korčuľovania o poplatok 2 € na dospelú a 1 € na nedospelú
osobu. Zodpovedná osoba bude určená.
Rozpis lektorov:
6. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - - rod. Nutárová; 10.00 hod. - rod. Baníková,
rod. Hrubovská.© 2019 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.