Nikdy nie si sám

Práve tu je 294 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Weboví správcovia

Potrebuješ pomôcť či nám chceš niečo odkázať?

Neváhaj a napíš nám na: davidk.daviddz@gmail.com

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt send message

8. nedeľa v cezročnom období

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 10.2. - 16.3. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Marta Kriváková.
Nácvik zborov: V stredu po sv. omši nacvičuje v kostole zbor dospelých, v sobotu o 13:30 v
pastoračnom centre detský zbor (zvlášť pozývame prvoprijímajúce deti).
Zmierna poklona na konci fašiangov bude v utorok, na stolíku pri východe z kostola sa môžete
zapísať do celodenného rozpisu. Veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a zotrvá
v adorácii aspoň pol hodinu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. V
pondelok večer poklona nebude.
Farské kreple: V pondelok večer po sv. omši pozývame do pastoračného centra na farské
kreple. Na rozlúčku s fašiangami.
Zbierka na charitu bude na budúcu nedeľu.
Farské rady: Prosím o stretnutie v pondelok o 19:30 ekonomickú radu a vo štvrtok o 19:00
pastoračnú radu.
Krížové cesty: K pôstnemu obdobiu patrí pobožnosť krížovej cesty. Budeme sa ju modliť v
stredy s deťmi a v piatky s birmovancami pred sv. omšami. V nedele budú krížové cesty o
14:30. Na prvú pôstnu nedeľu sa krížovú cestu modlia mladé rodiny našej farnosti.
Pôstne kázne: Po nedeľnej pobožnosti krížovej cesty vás v našom farskom kostole pozývam
na pôstne kázne. Kazateľom bude Mgr. František Barna, kaplán farnosti sv. Gorazda a
spoločníkov v Košiciach na sídlisku Terasa.
Slovenský dohovor za rodinu vás pozýva na akciu „Zastavme zlo z Istanbulu“ dňa 10. 3. od
15:00 do chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Dlhom Klčove. Viac na plagáte.
2%: Aj tento rok sa uchádzame o 2 % z vašich daní pre naše združenie Pro Nobis. Formulár je
na stolíku pri východe z kostola i na našej webovej stránke.
Rozpis lektorov:
Popolcová streda: 16.00 hod. - rod. Bankovičová; 18.00 hod. - rod. Gazdová;
Prvá pôstna nedeľa: 08.00 hod. - rod. Jenčová; 10.00 hod. - J. Gromina, J. Sabol.© 2019 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.