Nikdy nie si sám

Práve tu je 287 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Weboví správcovia

Potrebuješ pomôcť či nám chceš niečo odkázať?

Neváhaj a napíš nám na: davidk.daviddz@gmail.com

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt send message

Prvá pôstna nedeľa

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 17.2. - 23.3. vedie modlitby pred sv. omšami p. Mária Dobranská.

Nácvik zborov: V stredu po sv. omši nacvičuje v kostole zbor dospelých, v sobotu o 13:30 v pastoračnom centre detský zbor (zvlášť pozývame prvoprijímajúce deti).

Kántry: V nasledujúcom týždni sú jarné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň, u nás piatok. Obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

Tehlička: Pri východe z kostola je pokladnička označená pre verejnú zbierku schválenú Ministerstvom vnútra a organizovanú saleziánskym občianskym združením Savio s názvom Tehlička. Po detskej sv. omši v stredu si deti môžu zameniť peniaze našetrené pôstom napr. od sladkostí za samolepky tehličiek a pomôcť chudobným rodinám v Kérale (juhovýchodný štát Indie), ktoré boli poškodené ničivými záplavami v auguste minulého roka (viac na www.tehlicka.sk). Prispieť môžeme všetci aj bez tehličiek a kedykoľvek počas pôstu.

Jubileá: Dňa 16. marca 2019 si pri svätej omši o 10:00 v katedrále spoločne pripomenieme a poďakujeme sa Pánu Bohu za 95 rokov života a 70 rokov kňazstva J. Em. Jozefa kardinála Tomka a 85 rokov života J. E. Mons. Alojza Tkáča, emeritného arcibiskupa. Na túto slávnosť do katedrály sú pozvaní všetci kňazi spolu s veriacimi a tiež rehoľné komunity pôsobiace v arcidiecéze.

Krížové cesty: K pôstnemu obdobiu patrí pobožnosť krížovej cesty. Budeme sa ju modliť v stredy s deťmi a v piatky s birmovancami pred sv. omšami. V nedele budú krížové cesty o 14:30. V druhú pôstnu nedeľu sa modlí spoločenstvo modlitieb mužov.

Pôstne kázne: V nedeľu po krížovej ceste sme pozvaní vypočuť si pôstnu kázeň o. Františka Barnu.

2%: Aj tento rok sa uchádzame o 2 % z vašich daní pre naše združenie Pro Nobis. Formulár je na stolíku pri východe z kostola i na našej webovej stránke.

Rozpis lektorov: Druhá pôstna nedeľa: 08.00 hod. - rod. Bačiková; 10.00 hod. - p. Kavujičová, p. Gedorová.© 2019 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.