Nikdy nie si sám

Práve tu je 354 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Weboví správcovia

Potrebuješ pomôcť či nám chceš niečo odkázať?

Neváhaj a napíš nám na: davidk.daviddz@gmail.com

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt send message

Piata pôstna nedeľa

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 14.4. - 20.4. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Ľubica Chomjaková.
Nácvik zborov: Zbor dospelých nacvičuje každú stredu v kostole po sv. omši, delené skúšky
sú podľa dohody. Detský zbor nacvičuje v sobotu o 13:30 v pastoračnom centre (zvlášť
pozývame prvoprijímajúce deti).
Spovedanie: V nasledujúcom týždni budeme spovedať v našom kostole viacerí kňazi vo
štvrtok popoludní od 15:00 do 17:30 a v sobotu dopoludnia od 9:00 do 12:00. Spovedať
budeme bez prestávok a počas spovedania sa sv. prijímanie nebude podávať. Prosím o dobrú
prípravu na sviatosť zmierenia, pokojne aj písomnú, a podľa možností aj o rešpektovanie
časov vysluhovania sviatostizmierenia. V iné dni budeme spovedať v iných kostoloch na okolí,
podľa rozpisu v liturgickom programe.
Spoveď chorých: V piatok 12. 4. dopoludnia navštívim chorých spovedajúcich sa len pred
sviatkami. Nahláste ich v sakristii do štvrtka.
Farské rady: Prosím o stretnutie v pondelok o 20:00 ekonomickú radu a v stredu o 19:30
pastoračnú radu.
Pôstne kázne sa končia dnešnou, piatou pôstnou nedeľou. Chcem sa poďakovať kazateľovi o.
Františkovi Barnovi a nám všetkým popriať hojný duchovný úžitok zo zamyslení nad poéziou
majstra Rúfusa.
Kvetná nedeľa: Na budúcu nedeľu si prineste si palmové ratolesti alebo ratolesti iných
stromov na požehnanie. Svätá omša o 10:00 začne liturgickým sprievodom od starého kostola
o 9:45. V prípade nepriaznivého počasia začneme o 10:00 v novom kostole. Ratolesti
uchovávané doma pripomínajú veriacim Kristovo víťazstvo, ktoré slávili procesiou.
Krížové cesty: V Kvetnú nedeľu sa krížovú cestu bude modliť spevácky zbor Fatimskej Panny
Márie.
Zápis žiakov do 1. ročníka Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Dominika Savia vo
Vranove nad Topľou bude 11. apríla (štvrtok) v čase 14:30 do 17:30 na Bernolákovej 92.
Rozpis lektorov:
Kvetná nedeľa: 08.00 hod. - rod. Š. Fenika; 10.00 hod. - rod. Baníková, rod. Hrubovská.
Z farskej matriky: V mesiaci marec sme sa rozlúčili s Máriou Bižovou. Krsty a sobáše neboli
žiadne
OHLÁŠKY:
Mário Kysel, syn Martina a Valérie rod. Jackovej, bývajúci vo Vranove nad Topľou a Mária
Bankovičová, dcéra Jozefa a Jarmily rod. Stasiwovej, bývajúca v Čemernom, ohlasujú sa 1.
krát.© 2019 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.