3.veľkonočná nedeľa

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 12.5. - 18.5. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Mária Vasiľová.
Májová pobožnosť: Počas mája budeme sv. omše začínať májovou pobožnosťou.
V stredu, 8. mája, nebude v našom kostole sv. omša.
Vo štvrtok, 9. mája, bude sv. omša za účasti detí, predovšetkým prvoprijímajúcich. Zopakujú
si slávnosť z nedele.
Týždeň modlitieb za duchovné povolania začína dnešnou nedeľou a vrcholí budúcou
Nedeľou Dobrého pastiera. Veriaci, ktorý sa v tomto týždni nábožne zúčastní na verejnej
pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné
odpustky.
Zbierka: Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.
Odpustová slávnosť 12. mája bude spojená s duchovnou obnovou Ružencového bratstva.
Svätá omša preto začína už o 1000, aby po nej mohla byť ešte možnosť stretnutia sa s členmi
Ružencového bratstva našej farnosti (plagát na výveske). Všetko sa má stihnúť do poludnia,
aby nevychladol odpustový obed.
Nácvik detí na odpustovú slávnosť bude v sobotu 11.5. o 1100 v pastoračnom centre.
Úmysly pútnikov: Do takto označenej skrinky vzadu na stolíku s novinami môžete vhadzovať
vaše úmysly, na ktoré bude obetovaná sv. omša na „Fatimskú trinástku“, teda pri pútnickej
omši 13. v mesiaci od mája do októbra.
Medžugorie 2019: Pozývame vás na 7-dňový pútnický zájazd do Medžugoria v termíne 25. 8.
2019 až 31. 8. 2019 v cene 215 € (s poistením) na osobu. Nahlásiť sa môžete v sakristii
kostola. Informácie u o. Marcela.
Rozpis lektorov:
4. veľkonočná nedeľa: 08.00 hod. - r. Onderková, r. Lengvarská; 10.00 hod. - odpustová
slávnosť.© 2020 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.