Nikdy nie si sám

Práve tu je 38 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Weboví správcovia

Potrebuješ pomôcť či nám chceš niečo odkázať?

Neváhaj a napíš nám na: davidk.daviddz@gmail.com

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt send message

Zoslanie Ducha Svätého

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 16.6. - 26.6. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Mária Dobranská.
Dnešnou slávnosťou sa končí veľkonočné obdobie. Od zajtra sa namiesto mariánskej antifóny
Raduj sa modlíme Anjel Pána.
Pastoračná rada: Poprosím o stretnutie pastoračnej rady v pondelok večer po odložení
Oltárnej sviatosti.
Poďakovanie I: Chcem sa poďakovať za prípravu a dôstojné slávenie udeľovania sviatosti
birmovania v našej farnosti minulú nedeľu. Kostol bol uprataný, náležite vyzdobený, ľudia
pripravení. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa o to pričinili. Zvlášť ďakujem birmovancom a
ich rodičom za zodpovedný prístup k príprave tohto ich ale i celofarského sviatku. Otec
arcibiskup ohodnotil našu slávnosť ako jednu z najlepších, ak nie rovno najlepšie pripravenú
tohtoročnú slávnosť birmovania. Nech nás to všetkých poteší a nech nám to slúži na
duchovný úžitok.
Poďakovanie II: Duchovný otec farnosti Križovany, o. Miroslav Turák, nám zaslal ďakovný list,
v ktorom ďakuje za prijatie veriacich z jeho farnosti v nedeľu 26.5. za účelom prosby o
finančnú pomoc pre výstavbu kostola vo filiálnej obci Hrabkov. Píše, že sa v našej farnosti na
tento účel vyzbieralo 1206,50 €. Všetkým darcom adresuje úprimné Pán Boh zaplať a
vynahraď.
Farský detský letný tábor 2019: Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii alebo stiahnuť z
farskej webovej stránky a do konca júna odovzdať v sakristii kostola.
Nácvik zborov: Zbor dospelých nacvičuje každú stredu v kostole po sv. omši, delené skúšky
sú podľa dohody. Detský zbor nacvičuje v sobotu o 13:30 v pastoračnom centre.
Úmysly pútnikov: Do takto označenej skrinky vzadu na stolíku s novinami môžete vhadzovať
vaše úmysly, na ktoré bude obetovaná sv. omša na „Fatimskú trinástku“, teda pri pútnickej
omši 13. v mesiaci od mája do októbra.
Rozpis lektorov:
Najsvätejšej Trojice: 08.00 hod. – P. Tóth, R. Čelková; 10.00 hod. – rod. Baníková, rod.
Hrubovská.© 2019 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.