Nikdy nie si sám

Práve tu je 685 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Weboví správcovia

Potrebuješ pomôcť či nám chceš niečo odkázať?

Neváhaj a napíš nám na: davidk.daviddz@gmail.com

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt send message

12. nedeľa v cezročnom období

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 30.6. - 6.7. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Helena Brehovská.
Te deum: V stredu pri svätej omši poďakujeme Bohu za končiaci školský rok. Pozývam
všetkých školákov bez rozdielu veku a pedagogických i nepedagogických zamestnancov škôl.
Úplné odpustky I.: Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Jesu dulcissime
– Najmilší Ježišu predpísanú na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, môže získať za
obvyklých podmienok úplné odpustky.
Úplné odpustky II.: Veriaci, ktorý na slávnosť sv. Petra a Pavla zbožne používa nábožné
predmety (napr. ruženec, škapuliar, krížik...) požehnané pápežom alebo biskupom, môže za
zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. K tomu je potrebné pripojiť Vyznanie viery.
Veriaci, ktorý od poludnia 28.6. do polnoci 29.6. navštívi katedrálny chrám alebo baziliku
„minor“ a tam sa zbožne pomodlí Otče náš a Verím, môže za obvyklých podmienok získať
úplné odpustky.
Zbierka: 29.6. bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
Trepec 2019: Odpustovú slávnosť v kostole v Trepci bude v nedeľu 30. júna o 12:00 sláviť o.
Štefan Kaňuk. Srdečne pozývame.
Medžugorie 2019: Stretnutie pútnikov, ktorí ste sa nahlásili na farskú púť do Medžugoria,
bude v stredu 26.6. po detskej sv. omši, teda o 19:30 v priestoroch fary. Potrebné je priniesť
údaje (typ, číslo a platnosť dokladu) a vyplatiť buď celú sumu 215 € alebo aspoň zálohu 130
€.
Farský detský letný tábor 2019: Prihlášky si stiahnuť z farskej webovej stránky a do konca
júna odovzdať v sakristii kostola.
Úmysly veriacich na cyklopúť: Do takto označenej krabice pri východe z kostola môžete
vhadzovať vaše úmysly, na ktoré bude obetovaná tohtoročná cyklopúť „Tour de Hungary“.
Nácvik zborov: Zbor dospelých nacvičuje každú stredu v kostole po sv. omši, delené skúšky sú
podľa dohody.
Rozpis lektorov:
Sv. Petra a Pavla: 08.00 hod. – rod. Jenčová; 10.00 hod. – J. Gromina, J. Sabol;
13. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – rod. Gazdová; 10.00 hod. – rod. Bačiková.© 2019 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.