3. adventná nedeľa

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt 3 adventna nedela gif

18. nedeľa v cezročnom období

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 11.8. - 17.8. vedie modlitby pred sv. omšami p. Mária Vasiľová.

V týždni 18.8. - 24.8. vedie modlitby pred sv. omšami p. Mária Feníková.

Farský tábor 2019: Do tábora sa odchádza v pondelok 5.8. po sv. omši o 9.00. Teda na sv. omšu prídťe už so svojimi vecami .

V nedeľu 11.8 nebude v našom kostole sv. omša o 10.00, celebrujem odpustovú slávnosť v Nižnom Hrabovci.

Odpustová slávnosť v susednom gréckokatilíckom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky bude v nedeľu 25.8. V sobotu pred slávnosťou tam budeme o 18.00 sláviť sv. omšu.

Výročie sobáša: V rámci Roka sv. Košických mučeníkov pozývame jubilujúcich manželov, ktorí si pripomínajú v tomto roku 50., 60. a 65. výročie manželstva, do Katedrály sv. Alžbety na stretnutie s otcom arcibiskupom, kde dostanú osobitné požehnanie: 13. októbra o 15:00. Manželia nech sa prihlásia u svojho farára do 1. októbra 2019.

Úmysly pútnikov: Do takto označenej skrinky vzadu na stolíku s novinami môžete vhadzovať vaše úmysly, na ktoré bude obetovaná sv. omša na „Fatimskú trinástku“, teda pri pútnickej omši 13. v mesiaci od mája do októbra.

Rozpis lektorov:

19. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – rod. Nutárová;

Nanebovzatie Panny Máre: 16.00 hod - J.Sabol, J. Gromina; 18.30 hod. - rod. Kľučárová;

20. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – rod. Jenčová; 10.00 hod. – P. Tóth, R. Čelková.

OHLÁŠKY:

1.Ľubomír Pavuk, syn Jozefa a Viery rod. Vydumskej, bývajúci v Nemcovciach, a Adriána Bilinská, dcéra Jána a Tatiany rod. Svatovej, bývajúca v Čemernom, ohlasujú sa 11.8. po 1-krát.

2. Stanislav Krajčovič, syn Stanislava a Márie rod. Kulmanovej, bývajúci v Čemernom, a Veronika Šofránková, dcéra Petra a Marty rod Tressovej, bývajúca vo Vranove nad Topľou ohlasujú sa 11.8. po 1-krát.

Z farskej matriky:

V mesiaci júl prijali sviatosť krstu: Marek Rybár, Daniel Alksnevičius.

Rozlúčili sme sa s Annou Joščákovou.
Sobáše neboli žiadne.© 2019 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.