Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 24.6. - 30.6. vedie modlitby pred sv. omšami p. Katarína Slováková.  

Rozpis lektorov: Narodenie sv. Jána Krstiteľa: 08.00 hod. - r. Dzurovčinova; 10.00 hod. - r. Mudrákova.

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca bude na budúcu nedeľu.

Sv. Anna: Odpustová slávnosť v starom kostole bude v nedeľu 29. júla 2018 o 10.30 hod.

Kňazské jubileá: 23.6. v rímskokatolíckom kostole v Čaklove bude pri sv. omši o 10.30 ďakovať za 50 rokov kňazstva o. Ján Demeter.  V tento deň si rovnaké jubileum pripomína aj o. Anton Tatarko. 25.7. si zase bude pripomínať 20 rokov od kňazskej vysviacky o. Marek Kunder. Zahrňme ich do svojich modlitieb.

Jubilejný rok sv. Alojza: Apoštolská penitenciária na základe špeciálneho mandátu Svätého Otca Františka udelila možnosť získania plnomocných odpustkov pre jubilejný rok 450. výročia narodenia sv. Alojza Gonzagu (1568 – 1591), patróna mládeže a študentov – od 9.03.2018 do 9.03.2019 pre všetky chrámy jemu zasvätené. V našej arcidiecéze máme sv. Alojzovi zasvätený farský kostol v Podhoranoch.

Medžugorie: K dispozícii je augustový termín púte našej farnosti do Medžugoria s pobytom pri mori cestou tam i späť: 19.8. - 25.8., cena 210  €, v cene je cestovné, ubytovanie, polpenzia, poistenie. Nahlásiť sa môžete u o. Marcela.

Cykloklub JUNIOR pozýva všetkých na ďalší výjazd. V nedeľu 17. 06. 2018 pôjdeme do Davidova, časť Zapikan a o týždeň v nedeľu 24. 06. 2018 na hrad Čičva. Viac informácii sa dozviete v nedeľu na svätej omši v oznamoch.

Nácvik detského zboru: V sobotu o 13.30 nacvičuje v pastoračnom centre detský zbor.

OHLÁŠKY:

  1. Pavol ANTUŠ, syn Pavla a Moniky rod. Mondokovej, bývajúci vo Vranove nad Topľou a Michaela POLÁKOVÁ, dcéra Michala a Zdenky rod. Čurhovej, bývajúca v Čemernom, ohlasujú sa 2. krát.
  2. Tomáš VARDŽÍK, syn Ľudovíta a Márie rod. Kurucovej, bývajúci v Čemernom a Ľubica KAČMÁROVÁ, dcéra Jozefa a Ľubice rod. Belejovej, bývajúca v Dlhom Klčove, ohlasujú sa 2. krát.


© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.