Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 16.9. - 22.9. vedie modlitby pred sv. omšami p. Helena Musáková.  

Rozpis lektorov: Povýšenie Svätého kríža: r. Ľ. Gazdu; Sedembolestnej Panny Márie: 08.00 hod. - rod. Kľučárova; 10.00 hod. - manželia Filip a Emília; 24. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - p. Kavuličová, p. Gedorová; 10.00 hod. - r. Baníkova, r. Hrubovska.

Farské rady: Prosím o stretnutie v pondelok o 20.00 hod. ekonomickú radu a v stredu o 19.30 hod. pastoračnú radu.

Prvé sv. prijímanie: V sakristii si možno vyzdvihnúť prihlášku na 1. sv. prijímanie pre deti našej farnosti. Vyplnenú ju prineste na detskú sv. omšu alebo v nedeľu do konca septembra.

OHLÁŠKY:

  1. Tomáš ŠIMČÁK, syn Ľubomíra a Kvetoslavy rod. Maselkovej, bývajúci vo Vranove nad Topľou a Veronika Tkáčová, dcéra Róberta a Adriany rod. Lapuníkovej, bývajúca v Čemernom, ohlasujú sa 2. krát.
  2. Mgr. Pavol Gromina, syn Jozefa a Heleny rod. Bronišovej, bývajúci v Čemernom a Mgr. Anna Lengvarská, dcéra Petra a Anny rod. Džačarovej, bývajúca vo Vranove nad Topľou, ohlasujú sa 2. krát.
  3. Jakub DEMČÁK, syn Petra a Anny rod. Labonovej, bývajúci v Čemernom a Helena KRIVÁKOVÁ, dcéra Jána a Heleny rod. Hybalovej, bývajúca vo Vranove nad Topľou, ohlasujú sa 3. krát.
  4. Martin DUDAŠČÍK, syn Jána a Ivety rod. Vlčekovej, bývajúci v Čemernom a Terézia JACKOVÁ, dcéra Miroslava a Márie rod. Tkáčovej, bývajúca vo Vranove nad Topľou, ohlasujú sa 3. krát.
  5. JUDr. Patrik MARKO, syn Štefana a Oľgy rod. Chromej, bývajúci v Čemernom a Ing. Lenka MAKATÚROVÁ, dcéra Jaroslava a Emílie rod. Durkajovej, bývajúca v Malej Domaši, ohlasujú sa 2. krát.


© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.