Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 11.3. - 17.3. vedie modlitby pred sv. omšami p. Helena Brehovská.  

Rozpis lektorov: 4. pôstna nedeľa: 08.00 hod. - r. Mudrákova; 10.00 hod. - r. Š. Fenika.

Farské rady: Prosím o stretnutie v pondelok o 19.30 hod. ekonomickú radu, v stredu o 19.00 hod. pastoračnú radu.

Krížové cesty sa budeme modliť v stredy s deťmi a v piatky s birmovancami pred sv. omšami. V nedele budú krížové cesty o 14.30 hod. Na štvrtú pôstnu nedeľu sa krížovú cestu modlia členovia spoločenstva Modlitby mužov. Po pobožnosti sme pozvaní na pôstnu kázeň.

Kostolné potreby: Prosíme veriacich, ktorí ešte chcú prispieť na kostolné potreby osobitnou zbierkou, aby tak urobili do konca budúceho týždňa a vložili milodar s lístkom do schránky Vaše pripomienky a názory. Chceme urobiť vyhodnotenie, o čom vás budeme informovať.

Snúbenci: Vy, ktorí zvažujete prijať sviatosť manželstva v našej farnosti v tomto roku, nezabudnite sa včas (aspoň tri mesiace vopred) nahlásiť na farskom úrade. Aby sme spísali zápisnicu, dohodli prípravu, vyriešili prípadné povolenia.

Zimný štadión: Dnes (4.3.) máme možnosť korčuľovania v STD Aréne pre našu farnosť od 19.15 hod. do 20.15 hod. Poplatok kvôli nižšej účasti upravujeme na 2€ pre dospelých a 1€ pre nedospelých. Ďakujeme za účasť a porozumenie.

Nácvik zborov: V pondelok večer po adorácii nacvičuje v kostole pravidelne zbor dospelých, v sobotu o 13.30 v pastoračnom centre detský zbor.

Prerušenie distribúcie elektriny: Mesto Vranov upozorňuje na tieto termíny a miesta prerušenia dodávky elektriny: 5. marca ul. Lesnícka a ul. Zimná v čase 7.20 – 16.00 hod.; 6. marca ul. Jarková, ul. Železničná od Autoservisu po č.d. 34 a ul. Prešovská od č.d. 51 po č.d. 532 v čase 7.20 – 16.30 hod.; 7. marca ul. Prešovská od č.d. 51 po č.d. 535, ul. Herlianska, ul. Lesnícka a ul. Veterná v čase 7.20 – 16.30 hod.© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.