Upratovanie kostola - Pán Boh zaplať všetkým rodinám, ktoré boli v tomto týždni upratovať kostol. Na budúci týždeň prosíme rod. Šuflitovu, rod. Lengerovu, rod. Bankovičovu – Veterná ul. Upratuje sa v sobotu ráno po rannej sv. omši o 9.00.

Vedenie modlitieb pred sv. omšami - V týždni od 29.6. – 5.7. vedie modlitby horliteľka p. Mária Dobranská.

Nácvik detského speváckeho zboru - nácvik detského speváckeho zboru na budúcu sobotu už nebude.

Pobožnosť sv. ruženca - dnes poobede pobožnosť sv. ruženca bude klasicky o 14.30.

Záverečná sv. omša na konci roka a rozlúčková sv. omša - sv. omša v piatok o 18.30 na slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho bude spojená zároveň s poďakovaním na konci šk. roka, čiže bude taká detsko – mládežnícka a pozývam na ňu všetky deti ako aj mládež. Zároveň bude aj oficiálnou rozlúčkovou sv. omšou nášho bohoslovca Petra Malinovského s našou farnosťou, ktorý k 30.6. končí svoje účinkovanie u nás. Takže vás všetkých srdečne pozývam.

Odprosujúca pobožnosť na slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho - na konci sv. omší na slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho bude odprosujúca pobožnosť, pri ktorej môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky v prípade zúčastnenia sa na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu.

Odpustová slávnosť na Trepci - všetkých vás pozývam na druhú odpustovú slávnosť v poradí v rámci našej farnosti a tou je odpust na Trepci z príležitosti Najsv. Srdca Ježišovho. Odpustová sv. omša bude v nedeľu o 10.30 v kostolíku na Trepci a potom už klasicky agapé.

Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca - na budúcu nedeľu pri príležitosti slávnosti sv. Petra a Pavla, apoštolov bude zbierka na dobročinné diela Sv. Otca – skôr sme ju poznali pod názvom „Halier alebo cent sv. Petra“. Výnos zo zbierky ide do Ríma Sv. Otcovi, ktorý ich prerozdeľuje tam, kde to najviac potrebujú.

DVD z 1. sv. prijímania - už sú hotové DVD z 1. sv. prijímania, prosím vás, zastavte sa v sakristii tí, ktorí ste si ich ešte nevyzdvihli.

Poznámka k púti do Fatimy - k púti do Fatimy chcem iba poznamenať, že nie je potrebné mať pas, pretože budeme stále v krajinách EÚ. Stačí občiansky preukaz. Chcem však poprosiť, aby ste si ich skontrolovali, či bude v čase púte platný podľa dátumu platnosti.

Rozpis lektorov: Slávnosť narodenia sv. Jána Krtiteľa: 16.00 hod. – rod. J. Fenika, 18.30 hod. – rod. Čechova; Slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho: 16.00 hod. – rod. Hudákova, 18.30 hod. – rod. Ľ. Gazdu; Slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov: 8.00 hod. – rod. P. Bindasa, 10.00 hod. – rod. Onderkova, 18.30 hod. – rod. Kľučárova.© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.