Upratovanie kostola - Pán Boh zaplať všetkým rodinám, ktoré boli v tomto týždni upratovať nový kostol. Na budúci týždeň prosíme rod. Demčákovu, rod. Kopčovu, rod. Rauerovu – Herlianska ul. Upratuje sa v sobotu ráno o 8.00.

Vedenie modlitieb pred sv. omšami - v týždni od 13.3. – 19.4. vedie modlitby horliteľka p. Ľubka Chomjaková.

Nácvik detského speváckeho zboru - pozývam všetky deti na nácvik detského speváckeho zboru klasicky v sobotu o 13.30 na faru.

Krížové cesty - dnešnú krížovú cestu poobede majú na starosti muži našej farnosti. Zároveň hneď po nej budú rehoľné sestričky viesť Korunku k Božiemu milosrdenstvu, po ktorej vysvetlia aktuálne veci k tomu a potom bude výmena ružencových tajomstiev. Na budúcu nedeľu vedú krížovú cestu rodiny našej farnosti.

Predveľkonočná sv. spoveď - v tomto týždni bude v našej farnosti možnosť predveľkonočnej sv. spovede, ktorá bude klasicky v dvoch termínoch: vo štvrtok 14.00 – 17.00 a v sobotu 9.00- 1200. Prosím vás opäť o dobrú prípravu na túto sv. spoveď, trpezlivosť pri čakaní, či už v rade alebo počas prestávok kňazov. Sv. prijímanie budeme rozdávať tiež klasicky každých 45 minút ako aj prestávka pre kňazov bude v polovici času spovedania.

FER - všetkých členov Farskej ekonomickej rady pozývam na stretnutie, ktoré bude v pondelok večer po adorácii o 20.00 na fare.

Kvetná nedeľa - na budúcu nedeľu bude požehnanie bahniatok (ak ešte sú) alebo palmových ratolestí pri všetkých sv. omšiach. Stačí si ich priniesť.

Predaj veľkonočných baránkov - opäť je možnosť zakúpiť si veľkonočné baránky, ktoré už veľmi dobre poznáte. Cena ostáva stále rovnaká – 4€ a viac a zisk ide na krížovú cestu v našej farnosti.

Rozpis lektorov: Kvetná nedeľa: 8:00 - rod. Ľ. Gazdu, 10:00 - rod. Baranska, 18:30 – rod.Baranova - rod. Sabolova.

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí: Chcem poprosiť všetkých rodičov prvoprijímajúcich detí, aby si v stredu našli čas na stretnutie po detskej sv. omši tu v kostole ohľadom detailnejšej prípravy slávnosti 1. sv. prijímania.

Poznámka k ružiam živého ruženca: V našej farnosti teraz prebieha prestavba niektorých ruží v ružencových bratstvách, kde už niekto vďaka úmrtiu chýba. Chcem vás v tomto smere poprosiť veľmi o pochopenie, že je to nutná vec, ktorá sa musí dať do poriadku a nedá sa vyhovieť úplne všetkým. Zároveň chcem pozvať do ružencových bratstiev nových členov, ktorí majú záujem. Ide vlastne o modlitbu jedného desiatku sv. ruženca denne, pričom milosti, ktoré z toho plynú sú veľmi dobré od osobitnej ochrany Ružencovej Panny Márie až po milosti prúdiace zo všetkých plodov činnosti dominikánskej rehole. Kto z vás má záujem alebo prípadné otázky, prihláste sa p. Helene Musákovej alebo kňazom.© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.