Rozpis lektorov: Zvestovanie Pána: 16.00 hod. – rod. Nutárova, 18.30 hod. – rod. Mudrákova; 4. pôstna nedeľa: 8.00 hod. – rod. Grominova, 10.00 hod. - rod. J. Fenika, 18.30 hod. - rod. Polákova.

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 30.3. – 5.4. vedie modlitby horliteľka p. Helena Brehovská.

Upratovanie kostola: Pán Boh zaplať všetkým rodinám, ktoré boli v tomto týždni upratovať nový kostol. Na budúci týždeň prosíme rod. M. Sabola, rod. Ďuríkovu, rod. M. Lajčákovej – Herlianska ul. Upratuje sa  v sobotu ráno klasicky o 8.00 hod.

Nácvik detského speváckeho zboru: Pozývam všetky deti na nácvik detského speváckeho zboru klasicky v sobotu o 13.30 hod. na faru.

Krížové cesty: Dnešnú krížovú cestu poobede majú na starosti dôchodcovia a o týždeň, keďže to bude aj deň pripomenutia si bl. sr. Zdenky, tak bude špeciálna krížová cesta k nej a budú ju mať dievčatá našej farnosti.

Podpora života: 25. marec – sviatok Zvestovania Pána je zároveň Dňom počatého dieťaťa. Aj v tomto roku a v tomto týždni máme možnosť vyjadriť svoju podporu životu a počatému dieťaťu nosením bielej stužky na svojom odeve. Ktorí chcete podporiť život aj týmto spôsobom, môžete si vyzdvihnúť z košíka na stolíku narobené biele stužky a pridať si ich na svoj odev ako aj leták k tomu. Zároveň všetkých záujemcov, ktorí môžu, pozývame na pochod za život do Prešova na budúcu sobotu v čase od 18.00 – 19.00 hod. na Hlavnej ul. pri Konkatedrále sv. Mikuláša so sprievodným programom. Viac informácií je na plagáte na dverách.

Film NOE: Pozývam všetkých milovníkov filmov na film Noe o potope sveta, ktorý bude na budúcu sobotu vo vranovskom kine o 14.00 hod. Tento termín nie je v rámci verejného premietania, je 3D a stojí 5€. Ktorí máte záujem, prosím vás, nahláste sa v sakristii do utorka večera, aby som to v stredu vedel nahlásiť.

Koncert a modlitba chvál: Chcem pozvať všetkých, ktorí máte záujem na modlitbu chvál s hudobnou skupinou Lamačské chvály z Bratislavy a Braňom Letkom, ktorá sa uskutoční na budúcu nedeľu o 16.00 hod. v Katolíckom kultúrnom dome vo Vranove – Sever. Vstupné je dobrovoľné.

Predaj veľkonočných baránkov: Na budúcu nedeľu máme možnosť ísť predávať naše veľkonočné baránky do farnosti Košice – Juh – kostol Kráľovnej pokoja. Sv. omše sú doobeda v dvoch kostoloch o 7.00 a 9.00 hod. a o 8.00 a 9.30 hod. Chcem poprosiť o pomoc, kto by mohol ísť, aby ste boli takí dobrí sa ozvať.

Zmena času: Zo soboty na nedeľu – v noci sa mení čas. O 02.00 hod. posúvame hodiny na 03.00 hod., čiže spíme o hodinu kratšie.

Farská púť do Fatimy: Pre všetkých, ktorým nevyhovuje cesta autobusom či z časových alebo fyzických dôvodov, mám pre vás druhú ponuku na púť do Fatimy a to lietadlom. Je od 18.10. do 21.10. Stretli by sme sa všetci vo Fatime, či už idúci autobusom alebo lietadlom. Odlet je z Budapešti do Lisabonu a potom späť cez Brusel. Všetko máte napísané vo farskom časopise. Cena letenky sa pohybuje podľa aktuálnej ponuky, rovnako je viacero možností presunu z Lisabonu do Fatimy od auta po vlak. Komu z vás by vyhovoval tento spôsob, ozvite sa. Všetko máte takisto na dverách kostola.

 

 

 © 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.