Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 4.3. - 10.3. vedie modlitby pred sv. omšami p. Helena Musáková.  

Rozpis lektorov: 3. pôstna nedeľa: 08.00 hod. - r. Dzurovčinova; 10.00 hod. - r. J. Sabola.

Celodenná poklona: V sobotu 3. marca bude vo farskom kostole celodenná poklona Oltárnej sviatosti v rámci celodiecéznej ustavičnej poklony. Začne sa po rannej sv. omši a skončí o 17.00 hod. Môžete sa zapísať do rozpisu.

Prvý piatok:  Chorých v tento deň navštívim dopoludnia od 8.00 hod.

Anastasis: Táto skupina nás pozýva na krížovú cestu doprevádzanú tieňovými výjavmi a hovoreným slovom do Estrádnej sály Domu kultúry vo Vranove nad Topľou dňa 2. marca o 19.00 hod. Ide o netradičné spracovanie utrpenia Ježiša Krista z pohľadu apoštola Petra. Vstupné je 2 €.

Krížové cesty sa budeme modliť v stredy s deťmi a v piatky s birmovancami pred sv. omšami. V nedele budú krížové cesty o 14.30 hod. Na tretiu pôstnu nedeľu sa krížovú cestu modlia členovia ružencového bratsvta.

Pôstne kázne: Po nedeľnej pobožnosti krížovej cesty vás v našom farskom kostole pozývam na pôstne kázne. Kazateľom je ThDr. Pavol Hrabovecký, S.T.D.

Zimný štadión: Dnes (25.2.) máme možnosť korčuľovania v STD Aréne pre našu farnosť od 19.15 hod. do 20.15 hod. Poplatok je 2€ pre dospelých a 1€ pre nedospelých. Ďakujeme za účasť a porozumenie.

Prerušenie distribúcie elektriny: Mesto Vranov upozorňuje na tieto termíny a miesta prerušenia dodávky elektriny: 5. marca ul. Lesnícka a ul. Zimná v čase 7.20 – 16.00 hod.; 6. marca ul. Jarková, ul. Železničná od Autoservisu po č.d. 34 a ul. Prešovská od č.d. 51 po č.d. 532 v čase 7.20 – 16.30 hod.; 7. marca ul. Prešovská od č.d. 51 po č.d. 535, ul. Herlianska, ul. Lesnícka a ul. Veterná v čase 7.20 – 16.30 hod.

Nácvik zborov: V pondelok večer po adorácii nacvičuje v kostole pravidelne zbor dospelých, v sobotu o 13.30 v pastoračnom centre detský zbor.© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.