Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 25.2. - 3.3. vedie modlitby pred sv. omšami p. Mária Dobranská.  

Rozpis lektorov: 2. pôstna nedeľa: 08.00 hod. - r. Baranska; 10.00 hod. - r. Bankovičova.

Kántry: V nasledujúcom týždni sú jarné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň, u nás piatok. Obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

Anastasis: Táto skupina nás pozýva na krížovú cestu doprevádzanú tieňovými výjavmi a hovoreným slovom do Estrádnej sály Domu kultúry vo Vranove nad Topľou dňa 2. marca o 19.00 hod. Ide o netradičné spracovanie utrpenia Ježiša Krista z pohľadu apoštola Petra. Vstupné je 2 €.

Krížové cesty sa budeme modliť v stredy s deťmi a v piatky s birmovancami pred sv. omšami. V nedele budú krížové cesty o 14.30 hod. Na druhú pôstnu nedeľu sa krížovú cestu modlia členovia Cykloklubu Fatimskej Panny Márie.

Pôstne kázne: Po nedeľnej pobožnosti krížovej cesty vás v našom farskom kostole pozývam na pôstne kázne. Kazateľom bude ThDr. Pavol Hrabovecký, S.T.D., kaplán v Košiciach – Kráľovná pokoja.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

Zimný štadión: Dnes (18.2.) máme možnosť korčuľovania v STD Aréne pre našu farnosť od 19.15 hod. do 20.15 hod. Poplatok kvôli nižšej účasti upravujeme na 2€ pre dospelých a 1€ pre nedospelých. Ďakujeme za účasť a porozumenie.

Prešovský organ: Môžeme pomôcť získať prostriedky na záchranu organa v prešovskom Dóme sv. Mikuláša hlasovaním na stránke www.nadaciavub.sk/poklady. Vďaka.

Jarný tábor bude počas jarných prázdnin od 25. 2. do 1. 3. 2018 v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Barka v Juskovej Voli. Veková kategória 9 až 15 rokov, cena 36 eur (30 eur pre členov centra). Viac informácií nájdete na plagáte a na www.gmcbarka.sk.

Nácvik zborov: V pondelok večer po adorácii nacvičuje v kostole pravidelne zbor dospelých, v sobotu o 13.30 v pastoračnom centre detský zbor.© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.