Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 26.8. - 1.9. vedie modlitby pred sv. omšami p. Helena Sabolová.  

Rozpis lektorov: 21. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - r. Mudrákova.

Farské rady: V stredu 22.8. po sv. omši prosím farskú pastoračnú radu o stretnutie. Farská ekonomická rada sa stretne až v pondelok 27.8. o 20.00 hod.

Blahorečenie: V sakristii sa môžete zapísať  do autobusu, ktorým sa odvezieme 1.9. na slávnosť blahorečenia Anky Kolesárovej do Košíc.

Odpust u gréckokatolíkov: Gréckokatolícka farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Čemernom bude sláviť 26. augusta odpustovú slávnosť. Sme pozvaní v ten deň sláviť spolu s nimi sv. liturgiu o 10.00 hod. ale i sv. omšu v predvečer slávnosti v ich farskom chráme o 18.00 hod. Tomu je prispôsobený náš poriadok sv. omší.

Svetové stretnutie rodín: Táto významná medzinárodná udalosť sa koná od roku 1994 každé tri roky. Už deviate pokračovanie sa začne 21. augusta 2018 v írskom Dubline a spojí rodiny z celého sveta s cieľom osláviť, modliť sa a zamyslieť sa nad ústredným významom manželstva a rodiny ako základného kameňa nášho života, spoločnosti a Cirkvi. Bude vedené témou, ktorú vybral pápež František: "Evanjelium rodiny: radosť pre svet". 

OHLÁŠKY:

1.Miroslav ČINČÁR, syn Jozefa a Heleny rod. Bérešovej, bývajúci vo Vranove nad Topľou a Simona KURUCOVÁ, dcéra Jozefa a Viery rod. Harabinovej, bývajúca vo Vranove nad Topľou, ohlasujú sa 1. krát.

2.Mgr. Marek Manduch, syn Mariána a Lívie rod. Dojčanovej, bývajúci v Bratislave a Mgr. Viktória Čechová, dcéra Jozefa a Márie, rod. Melkovej, bývajúca v Bratislave, ohlasujú sa 1. a 2. krát.© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.