Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 19.8. - 25.8. vedie modlitby pred sv. omšami p. Mária Vasiľová (Železničná ulica).  

Rozpis lektorov: Nanebovzatie Panny Márie: 16.00 hod – r. Baranska; 18.30 hod. - r. Bankovičova; 20. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - r. Dzurovčinova; 10.00 hod. - r. J. Sabola

13.august: V pondelok sme pozvaní pripomenúť si augustové zjavenie Panny Márie vo Fatime modlitbovým programom od 17.30 hod.

Kurzy pre snúbencov: Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach v jeseni opäť ponúka pre snúbencov možnosť absolvovať víkendové kurzy prípravy na manželstvo, ktoré sa v mesiaci september budú realizovať: v Brehove v termíne 14. – 16. 9. 2018 a v Bardejovských Kúpeľoch v dňoch 21. – 23. 9. 2018. Bližšie informácie sú uvedené na stránke www.rodina.rimkat.sk. V prípade záujmu sa snúbenci môžu prihlásiť na kurz vyplnením formulára dostupného na uvedenej stránke.

Ohlášky: Mgr. Marek Manduch, syn Mariána a Lívie, rod. Dojčanovej, bývajúci v Bratislave a Mgr. Viktória Čechovádcéra Jozefa a Márie, rod. Melkovej, bývajúca v Bratislave, ohlasujú sa 1. krát.© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.