Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 11.2. - 17.2. vedie modlitby pred sv. omšami p. Helena Sabolová.  

Rozpis lektorov: 6. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - P. Tóth, R. Čelková; 10.00 hod. - H. Uhlíková, I. Grominová.

Rady: Prosím ekonomickú radu o stretnutie v pondelok o 19.30 hod., pastoračnú radu v stredu o 19.00 hod.

Večer chvál: Mládežnícky spevácky zbor našej farnosti „Zídení“ vás pozýva 9. 2. na Večer chvál s individuálnym požehnaním. Téma je Priateľstvo a hosť o. Marcel Puškáš. Všetko sa začne sv. omšou o 18.00 hod. v našom farskom kostole Fatimskej Panny Márie.

Chorí: V nedeľu 11. 2. bude 26. svetový deň chorých. Na tento dátum každoročne pripadá spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ale v tomto sa roku kvôli nedeli neslávi. Sviatosť pomazania chorých bude vyslúžená v pondelok 12. 2. pri sv. omši o 18.00 hod. Druhý vatikánsky koncil nás učí, že „príhodný čas prijať túto sviatosť určite nastáva už vtedy, keď veriaci začína byť v nebezpečenstve smrti pre chorobu alebo starobu.“ (SC, č 73) Prijímateľ sviatosti má byť v stave posväcujúcej milosti. Po sv. omši pozývame všetkých do pastoračného centra na farské „krepľe“.

Cykloklub: Prvé tohtoročné stretnutie členov Cykloklubu FPM bude v pondelok 5. 2. o 19.30 v pastoračnom centre. Témou bude tohtoročná cyklopúť. Srdečne sú vítaní i noví členovia

Zimný štadión: Dnes (4.2.) máme možnosť korčuľovania v STD Aréne pre našu farnosť od 19.15 hod. do 20.15 hod. za 1€ na osobu.

Krepľovica: Na rozlúčku s fašiangami vás pozývame na rodinné popoludnie spojené s karnevalom a tombolou v nedeľu 11.2. od 14.00 v objekte ZŠ Kukučínova ulica. Ako vstupné nie sú nevyhnutné „krepľe“, budú k dispozícii zo školskej jedálne. Vítame sponzorskú účasť na odmenách pre deti. Kontaktná osoba je Dadka Slivková.

Jarný tábor bude počas jarných prázdnin od 25. 2. do 1. 3. 2018 v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Barka v Juskovej Voli. Veková kategória 9 až 15 rokov, cena 36 eur (30 eur pre členov centra). Viac informácií nájdete na plagáte a na www.gmcbarka.sk.

Nácvik zborov: V pondelok večer po adorácii nacvičuje v kostole pravidelne zbor dospelých, v sobotu o 13.30 v pastoračnom centre detský zbor.© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.