Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 12.8. - 18.8. vedie modlitby pred sv. omšami p. Mária Feníková.  

Rozpis lektorov: 19. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - r. Onderkova, p. Lengvarská; 10.00 hod. - r. Baranova, r. Sabolova.

Cyklopúť: Z dôvodu konania farskej cyklopúte nebudú v týždni sv. omše až do piatku. Modlite sa účastníkov púte a my berieme všetkých vás v duchu so sebou. Zvlášť budú námahy a sv. omše obetované na vami odovzdané úmysly. V prípade pohrebu v tomto čase obráťte sa prosím na bratov pavlínov vo farnosti Vranov – Sever (057/4421807).

Kurzy pre snúbencov: Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach v jeseni opäť ponúka pre snúbencov možnosť absolvovať víkendové kurzy prípravy na manželstvo, ktoré sa v mesiaci september budú realizovať: v Brehove v termíne 14. – 16. 9. 2018 a v Bardejovských Kúpeľoch v dňoch 21. – 23. 9. 2018. Bližšie informácie sú uvedené na našej stránke www.rodina.rimkat.sk. V prípade záujmu sa snúbenci môžu prihlásiť na kurz vyplnením formulára dostupného na uvedenej stránke.© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.