Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 5.8. - 11.8. vedie modlitby pred sv. omšami p. Mária Vasiľová (Sadová ul.).  

Rozpis lektorov: 18. nedeľa v Cezročnom období: 09.00 hod. - H. Uhlíková, Ľ. Gazda.

Poďakovanie: Úprimné „ďakujem“ patrí všetkým, ktorí sa zapojili do brigády na farskom dvore i do upratovania okolo a v starom kostole. Boh vám to odplať.

FARSKÝ DETSKÝ TÁBOR: Od pondelka 30.7. sa koná farský detský tábor, preto aj týždňový liturgický poriadok je tomu prispôsobený. Tábor začína sv. omšou v pondelok o 8.00 hod. vo farskom kostole Fatimskej Panny Márie. Po omši naložíme batožinu do pristaveného vozíka (so sebou si vezmite do malého ruksaku len občerstvenie do vlaku – vodu a niečo na zahryznutie). Dadka ešte zozbiera preukazy, zdravotný a vlakový, a ide sa na vlakovú stanicu. Veľkú batožinu vezie auto s vozíkom, účastníkov tábora vlak až do Medzilaboriec. Tábor končí v sobotu 4.8. dopoludnia. Do pristaveného autobusu (!) naložíte batožinu, nasleduje návšteva Múzea moderného umenia Andyho Warhola a návrat. Plánovaný príchod autobusu k farskému kostolu je v sobotu okolo 13.00 hod. 

Porciunkulové odpustky: 2.augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor a v katedrálnych chrámoch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca. Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch.

Prvý piatok: Dopoludnia navštívim chorých podľa zoznamu z minulého mesiaca. Prípadné zmeny nahláste do štvrtka v sakristii.

Cyklopúť: Cykloklub Fatimskej Panny Márie oznamuje, že v dňoch 3. až 10. augusta vykoná svoju tradičnú letnú cyklopúť. Tohto roku navštívime pútnické miesta na Morave - Velehrad a Svatý Hostín (najstaršie Mariánske pútnické miesto v Českej republike). V Poľsku navštívime Skóczow, Wadovice, Krakow a Nowý Sacz. Tak ako po minulé roky aj teraz budete mať možnosť vložiť do pripravenej krabičky svoje úmysly, za ktoré budú slúžené sväté omše na pútnických miestach. Svojim prípadným milodarom podporíte tohtoročnú púť cykloklubu.

Na budúcu nedeľu bude len jedna svätá omša a to o 9.00 hod., keďže v sobotu sa pripojím k cyklopútnikom. Preto aj v týždni od 6. 8. bude upravený liturgický program – svätá omša bude až v piatok. Berieme vás všetkých v duchu so sebou, za celú farnosť a na vaše úmysly obetujeme farskú cyklopúť.© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.