Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 4.2. - 10.2. vedie modlitby pred sv. omšami p. Mária Vasiľová ( Železničná ulica).  

Rozpis lektorov: 5. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - r. Jenčova; 10.00 hod. - r. Bačíkova.

Sv. omša v utorok: V utorok bude ranná sv. omša už o 7.00, aby sme stíhali slávnosť v Košiciach.

25 rokov služby: Otec arcibiskup nás všetkých pozýva na spoločné slávenie Eucharistie spojené s poďakovaním Pánu Bohu za 25 rokov biskupskej služby, ktoré  sa uskutoční 30. januára 2018 (utorok) o 10.00 h v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Svätej omši bude predchádzať modlitba posvätného ruženca so začiatkom o 9.15 h pod vedením bohoslovcov.

Prvý piatok: V piatok dopoludnia navštívim chorých podľa zoznamu z decembrového prvého piatku. Prípadné zmeny nahláste do štvrtka v sakristii. 

Sviece: V piatok na Hromnice budeme požehnávať sviece-hromničky, ktoré ako sväteninu využívame počas roka pri modlitbe zvlášť v ťažkých chvíľach. Zároveň sú v tento deň polročné prázdniny, teda nebude sv. omša ladená mládežnícky.

Požehnanie hrdla: V sobotu pri rannej sv. omši požehnáme na príhovor sv. Blažeja naše hrdlá.

Zimný štadión: Dnes (28.1.) máme možnosť korčuľovania v STD Aréne pre našu farnosť od 19.15 hod. do 20.15 hod. za 1€ na osobu.

Krepľovica: Na rozlúčku s fašiangami vás pozývame na rodinné popoludnie spojené s karnevalom v nedeľu 11.2. od 14.00 v objekte ZŠ Kukučínova ulica. Vstupné – domáce „krepľe“. Vítame sponzorskú účasť na odmenách pre deti. Kontaktná osoba je Dadka Slivková. 

Nácvik zborov: V pondelok večer po adorácii nacvičuje v kostole pravidelne zbor dospelých, v sobotu o 13.30 v pastoračnom centre detský zbor.© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.