Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 29.7. - 4.8. vedie modlitby pred sv. omšami p. Mária Kurucová.  

Rozpis lektorov:17. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - r. Jenčova.

Požehnanie dopravných prostriedkov: V pondelok 23. júla, v predvečer spomienky na sv. Krištofa, patróna cestujúcich, pútnikov a šoférov, po skončení sv. omše asi o 19.15 hod. požehnáme všetky autá, bicykle a iné dopravné prostriedky, ktoré budú na ploche pred našim novým kostolom. Ktorí máte záujem, môžete to využiť. 

Spovedanie: Kvôli odpustovej slávnosti v starom kostole i vzhľadom na blížiaci sa prvý piatok využite možnosť vyspovedať sa v tomto týždni. Na budúci týždeň budem viac dní v detskom tábore.

Cyklopúť: Cykloklub Fatimskej Panny Márie oznamuje, že v dňoch 3. až 10. augusta vykoná svoju tradičnú letnú cyklopúť. Tohto roku navštívime pútnické miesta na Morave - Velehrad a Svatý Hostýn (najstaršie Mariánske pútnické miesto v Českej republike). V Poľsku navštívime Skóczow, Wadovice, Krakow a Nowý Sacz. Tak ako po minulé roky aj teraz budete mať možnosť vložiť do pripravenej krabičky svoje úmysly, za ktoré budú slúžené sväté omše na pútnických miestach. Svojim prípadným milodarom podporíte tohtoročnú púť cykloklubu.

Zbierka: Otec arcibiskup sa obracia na nás s prosbou o podporu prípravy slávnosti blahorečenia Anky Kolesárovej formou finančnej zbierky. My sme vo farnosti mali možnosť podporiť Domček i túto slávnosť v máji, ale teraz ide o celodiecéznu zbierku, tak kto môže, nech prispeje v nedeľu 29.7. milodarom do označených krabičiek.

OHLÁŠKY:

  1. Dominik DOBOŠ,syn Milana a Ľudmily rod. Hládekovej, bývajúci v Čemernom a Nikola HUMENÍKOVÁ, dcéra Štefana a Márie rod. Čižovej, bývajúca vo Vranove nad Topľou, ohlasujú sa 2. krát.


© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.