Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 28.1. - 3.2. vedie modlitby pred sv. omšami p. Mária Feníková.  

Rozpis lektorov: 4. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - r. Baníkova, r. Hrubovska; 10.00 hod. - J. Demčák, D. Slivková.

Modlitby anjela: V každej sv. omši sa po sv. prijímaní budeme spoločne modliť dve krátke modlitby anjela, ktoré naučil fatimské deti pri zjaveniach v roku 1916. Vzdáme tak úctu Ježišovi v Eucharistii a zachováme odkaz z Fatimy aj v našom chráme. Spomínané modlitby sú pod spoločným názvom Modlitba pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou vytlačené na jubilejných obrázkoch Fatima 1917-2017. 

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: Do 25. januára pokračuje tento modlitbový týždeň. Do spoločných aj súkromných úmyslov modlitieb pripojme úmysel jednoty kresťanov. Zároveň vás pozývam na ekumenickú bohoslužbu dnes o 15.00 hod. do gr.kat. chrámu Božieho Tela (Vranov–Sever).

25 rokov služby: Otec arcibiskup nás všetkých pozýva na spoločné slávenie Eucharistie spojené s poďakovaním Pánu Bohu za 25 rokov biskupskej služby, ktoré  sa uskutoční 30. januára 2018 (utorok) o 10.00 h v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Svätej omši bude predchádzať modlitba posvätného ruženca so začiatkom o 9.15 h pod vedením bohoslovcov.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude zbierka pre pastoráciu mládeže, teda pre Arcidiecézne centrum pre mládež v Prešove a pre Univerzitné pastoračné centrá v Košiciach a Prešove. Zároveň milodary zo zvončeka budú poukázané na podporný fond arcidiecézy.

Zimný štadión: Dnes (21.1.) máme možnosť korčuľovania v STD Aréne pre našu farnosť od 19.15 hod. do 20.15 hod. za 1€ na osobu.

Hokej kňazov: Dňa 27. 1. 2018 (sobota) sa o 11.00 hod. uskutoční charitatívny turnaj kňazov v ľadovom hokeji v STD Aréne vo Vranove. Zúčastnia sa ho kňazi košickej, spišskej a banskobystrickej diecézy. Pozývame vás na toto nevšedné športové podujatie. Vstupné je dobrovoľné a bude venované na podporu činnosti Charitného domu mládeže vo Vranove nad Topľou.

Sv. omše: V pondelok bude sv. omša ráno a v utorok vôbec z dôvodu mojej neprítomnosti vo farnosti. Vo vážnom prípade sa prosím obráťte na bratov pavlínov (tel: +421 57 44 218 07).

Nácvik zborov: V pondelky večer po adorácii nacvičuje pravidelne zbor dospelých. V sobotu 27.1. bude o 13.30 v pastoračnom centre nácvik detského zboru. © 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.