Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 22.7. - 28.7. vedie modlitby pred sv. omšami p. Mária Wellová.  

Rozpis lektorov: 16. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - p. Kavuličová, P. Gedorová; 10.00 hod. - r. Baníkova, r. Hrubovska.

Gaboltov: V sobotu a v nedeľu (21. a 22.7.) sa koná arcidiecézna púť do Gaboltova. Program je na výveske. 

OHLÁŠKY: Dominik DOBOŠ, syn Milana a Ľudmily rod. Hládekovej, bývajúci v Čemernom a Nikola HUMENÍKOVÁ, dcéra Štefana a Márie rod. Čižovej, bývajúca vo Vranove nad Topľou, ohlasujú sa 1. krát.© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.