Liturgický program:  Aj počas týchto dní, bude liturgický program stále aktuálny a tak si môžete pozrieť úmysly na každý deň po kliknutí TU.

                                                                                     Pre zobrazenie rozvrhu priamych prenosov sv. omší cez vysielanie TV LUX kliknite TU.

                                                                kliknite sem - - > Sviatosť zmierenia a sv. prijímanie v našej farnosti< - - kliknite sem

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 22.12. - 28.12. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Helena Musáková.
Betlehemské svetlo: Betlehemské svetlo budeme roznášať po Čemernom na Štedrý deň, v
utorok 24. 12., po rannej svätej omši o 8:00.
Predvianočné spovedanie: Od dnešnej nedele začíname predvianočné spovedanie aj po okolí.
V našom farskom kostole budú počas nasledujúceho týždňa k dispozícii viacerí kňazi so
sviatosťou zmierenia vo štvrtok popoludní od 15:00 do 17:30 a v sobotu dopoludnia od 9:00 do
12:00. Sväté prijímanie sa nebude podávať, ku svätému prijímaniu pristúpite pri najbližšej
možnej svätej omši.
Požehnanie vianočných oblátok a devocionálií: Na budúcu nedeľu budeme požehnávať
vianočné oblátky a náboženské predmety, dary na konci sv. omší. Stačí ich mať pri sebe v
kostole.
Roráty: V nasledujúci utorok bude posledná rorátna sv. omša o 6:00 (len pri sviečkach). Zvlášť
pozývame deti, aj na raňajky na faru po omši.
Zimný štadión: V dnešnú radostnú nedeľu máme k dispozícii korčuľovanie v STD Aréne od 15:30
do 16:30 zadarmo. Radujte sa! Pán je blízko.
Nácvik zborov: Zbor dospelých nacvičuje každú stredu v kostole po sv. omši, delené skúšky sú
podľa dohody. Detský zbor nacvičuje v sobotu o 13:30 v pastoračnom centre.
Rozpis lektorov:
4. adventná nedeľa: 08.00 hod. – rod. Jenčová; 10.00 hod. – rod. Kľučárová.© 2020 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.