22.1. Pondelok

 

06.30  na úmysel celebranta

23.1. Utorok

 

 

24.1. Streda

Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

18.00  + Zuzana, Mária, Ján, Mária, Michal, Ján

(detská)

25.1. Štvrtok

Obrátenie sv. Pavla, apoštola (sviatok)

17.00  poklona Sv. oltárnej

18.00  + Mária, Anna, Juraj

26.1. Piatok

Sv. Timoteja a Títa, biskupov (spomienka)

18.00  + Pavol a Cyril Bindasoví

(mládežnícka)

27.1. Sobota

 

08.00  modlitbové večeradlo

18.00 (JaA)  + Alfonz, Jozef

28.1. Nedeľa

 

4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

08.00  Za farnosť

10.00  ZBP Mária a Anna

14.30  pobožnosť sv. ružencaStrana 1 z 213

© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.