13.8. Pondelok

Spomienka na fatimské zjavenie

17.30  modlitbové večeradlo

18.30  + František Béreš (50. výročie) a Helena

(celebruje o. Milan Dubóczi)

14.8. Utorok

Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka (spomienka)

6.30 (JaA)  + Ondrej

15.8. Streda

Nanebovzatie Panny Márie (slávnosť) – prikázaný sviatok

16.00  Za farnosť

18.30  + Matúš Trybula (1. výročie)

16.8. Štvrtok

Sv. Štefana Uhorského (ľubovoľná spomienka)

17.30  poklona Oltárnej sviatosti

18.30  + Mikuláš, Ján a zosnulí z rodiny Staškovej

17.8. Piatok

 

18.30  + Ľubomír Soták (10. výročie)

18.8. Sobota

 

07.00  modlitbové večeradlo

08.00  ZBP Helena s rodinou

18.30  + Mária Chvaščáková   

19.8. Nedeľa

 

20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

08.00  Za farnosť

10.00  ZBP Anna Kolesárová (40 rokov)

 

14.30  pobožnosť sv. ružencaStrana 1 z 242

© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.