Krst Krista Pána

8.1. Pondelok

Bl. Titus Zeman, kňaz a mučeník (spomienka)

18.00  + Ján a Mária Demčákoví

18.45  poklona Sviatosti oltárnej 

9.1. Utorok

 

08.00  ZBP Slavomír a Valéria

10.1. Streda

 

18.00  + Michal Vasiľ; Mária a Jozef Leškoví

(detská)

11.1. Štvrtok

 

17.00  poklona Sv. oltárnej

18.00  + Pavol Gazda

12.1. Piatok

 

18.00  + Helena Hricová

(mládežnícka)

13.1. Sobota

 

08.00  modlitbové večeradlo

18.00  ZBP Helena

14.1. Nedeľa

 

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

08.00  Za farnosť

10.00  ZBP Renáta

14.30  pobožnosť sv. ruženca© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.