6. nedeľa v cezročnom období

12.2. Pondelok

Sv. omša spojená s udeľovaním sviatosti pomazania chorých

18.00  + Jozef Lipovský (1. výročie)

13.2. Utorok

Zmierna poklona – celodenná adorácia

08.00  ZBP Michal Demčák (18 rokov) a Beáta Demčáková

14.2. Streda

POPOLCOVÁ STREDA

16.00  Za farnosť

18.00  + Zuzana Baškovská

15.2. Štvrtok

 

17.00  poklona Sv. oltárnej

18.00  + Mária (1. výročie) a Ján (20. výročie)

16.2. Piatok

 

18.00  + Andrej Diľ (10. výročie)

(mládežnícka)

17.2. Sobota

 

07.30  modlitbové večeradlo a sv. omša

18.00 (JaA)  ZBP Ján (85 rokov)

18.2. Nedeľa

 

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

 

 

08.00  Za farnosť

10.00  ZBP Mária (50 rokov)

14.30  pobožnosť krížovej cesty + pôstna kázeň© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.