2. veľkonočná nedeľa

9.4. Pondelok

Zvestovanie Pána (slávnosť)

18.30  ZBP Irena s rodinou

19.15  poklona Oltárnej sviatosti

10.4. Utorok

 

8.00  + Anna, Michal a Anna Demčákoví

11.4. Streda

Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka (spomienka)

18.30  ZBP Helena s rodinou

(detská)

12.4. Štvrtok

 

17.30  poklona Oltárnej sviatosti

18.30  +  Anna a Terézia (15. výročie), Ján, Michal

13.4. Piatok

 

18.30  ZBP Vladimír (25 rokov) a Lukáš Demčákoví

(mládežnícka)

14.4. Sobota

 

07.00  modlitbvé večeradlo

08.00  Vaše úmysly

18.30 (JaA)  ZBP rodina Štefanova

15.4.

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

 

08.00  Za farnosť

10.00  ZBP Anna Sabolová (70 rokov)

14.30  pobožnosť sv. ruženca© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.