3. veľkonočná nedeľa

16.4. Pondelok

 

18.30  + Rudolf Hurta; + Ján a Mária

19.15  poklona Oltárnej sviatosti

17.4. Utorok

 

8.00  + Michal, Anna, Pavol, Irena, Štefan

18.4. Streda

 

18.30  ZBP Tomáš Vardžík (30 rokov)

(detská)

19.4. Štvrtok

 

17.30  poklona Oltárnej sviatosti

18.30  ZBP Juraj Bamburák

20.4. Piatok

 

18.30  ZBP Marián s rodinou

(mládežnícka)

21.4. Sobota

 

07.00  modlitbvé večeradlo

08.00  + Vojtech Virba

18.30 (JaA)  Za farnosť

22.4.

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

 

08.00  ZBP Mária Štefanová (50 rokov)

10.00  ZBP Juraj (75 rokov)

14.30  pobožnosť sv. ruženca© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.