6. veľkonočná nedeľa

7.5. Pondelok

Prosebný deň – V čase sejby

18.30  + Juraj Majerčin (25. výročie)

19.15  poklona Oltárnej sviatosti

8.5. Utorok

 

6.30 (JaA)  + Ján Durkoš; + Anna a Mária (5. výročie)

9.5. Streda

 

18.30  + Ján Hajdúch (1. výročie)

(detská)

10.5. Štvrtok

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA (slávnosť) - prikázaný sviatok

16.00  Za farnosť

18.30  + Marcela Beňová

11.5. Piatok

(svätá omša s o. Jurajom Sitarčíkom)

18.30  + Mária a Štefan

            + Milan, Helena a František

(mládežnícka)

12.5. Sobota

(svätá liturgia s o. Petrom Gavaľom)

17.30  modlitbové večeradlo

18.30  Na odčinenie urážok a rúhaní proti Nepoškrnenému Srdcu Panny Márie 

13.5.

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA -

Odpustová slávnosť FATIMSKEJ PANNY MÁRIE

 

 

08.00 (JaA)  + Anna Kožejová

09.30  modlitbové večeradlo

10.30  Za farnosť

            ZBP Mária, Monika a Anna s rodinami

(celebruje prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.)© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.