10. nedeľa v cezročnom období

11.6. Pondelok

Sv. Barnabáša, apoštola (spomienka)

18.30  + Jozef, Ľubomír, František, Miroslav

19.15  poklona Oltárnej sviatosti

12.6. Utorok

 

6.30 (JaA)  ZBP bohuznáma rodina

13.6. Streda

 Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)

17.30  modlitbové večeradlo

18.30  + Jozef Šimko (nedožitých 85 rokov)

(pútnická)

14.6. Štvrtok

 

17.30  poklona Oltárnej sviatosti

18.30  + Mária a František Čápoví

15.6. Piatok

 

18.30  Za birmovancov našej farnosti a ich animátorov

(mládežnícka)

16.6. Sobota

 

07.00  modlitbové večeradlo

16.00  sobášna sv. omša  

17.6. Nedeľa

 

11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

08.00  Za farnosť

10.00 ZBP Filip (20 rokov)

 

14.30  pobožnosť sv. ruženca© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.