5. nedeľa v cezročnom období

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

 

10.02. Pondelok

Sv. omša spojená s udeľovaním Sviatosti pomazania chorých

 

18.00 Sv. omša ZBP Martin (50 rokov)

 

11.02. Utorok

Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej (ľubovoľná spomienka)

 

8.00 Sv. omša za chorých našej farnosti 

 

12.02. Streda

 

18.00 Sv. omša (detská) + Jozef a Anna;
+ Jozef Lipovský ml.

13.02. Štvrtok

 

17.00 Poklona Olt. sv.

18.00 Sv. omša + Jozef Kiraly (1. vyročie)  

 

 

14.02. Piatok

 

18.00 Sv. omša na úmysel bohuznámej rodiny

 

15.02. Sobota

 

7.00 Modl. večeradlo

8.00 Sv. omša + Peter Gavaľa (35. výročie) a za zosnulých z rod. Gavaľovej

 

16.02. Nedeľa

6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

 

8.00 Sv. omša ZBP Štefan a Oľga s rodinou (40. výročie sobáša)

10.00 Sv. omša ZBP Michal (20 rokov) a Beáta

14.30 Sv. ruženec © 2020 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.