6.8. Pondelok

Premenenie Pána (sviatok)

 

7.8. Utorok

 

 

8.8. Streda

Sv. Dominika, kňaza (spomienka)

 

9.8. Štvrtok

Sv. Terézie Benedikty od Kríža (Edity Steinovej), panny a mučenice, patrónky Európy (sviatok)

 

10.8. Piatok

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka (sviatok)

18.30  + Jozef Saxun (50. výročie)

11.8. Sobota

Sv. Kláry, panny (spomienka)

07.00  modlitbové večeradlo 

08.00  Na odčinenie urážok a rúhaní proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

18.30 (JaA)  + Rudolf Hrubovský (1. výročie)   

12.8. Nedeľa

 

19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

08.00  Za farnosť

10.00  ZBP Ján (70 rokov) 

 

14.30  pobožnosť sv. ruženca© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.