15.1. Pondelok

 

18.00  + Anna Sotáková

18.45  poklona Sviatosti oltárnej 

16.1. Utorok

 

08.00  + Ján, Júlia

17.1. Streda

Sv. Antona, opáta (spomienka)

18.00  + Mária Popovičová

(detská)

18.1. Štvrtok

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

17.00  poklona Sv. oltárnej

18.00  ZBP Helena Baníková

19.1. Piatok

 

18.00  + Margita Durkošová (1. výročie)

(mládežnícka)

20.1. Sobota

 

08.00  modlitbové večeradlo

18.00 (JaA)  + Helena Bilinská, Veronika a Štefan Urbancoví

21.1. Nedeľa

 

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

08.00  ZBP r. Barabášova

10.00  Za farnosť

14.30  pobožnosť sv. ruženca© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.