2.4. Veľkonočný pondelok

 

08.00  ZBP Jana

10.00  + Ján (nedožitých 85 rokov), Mária, Ján, Zuzana, Michal, Ján, Mária

3.4. Veľkonočný utorok

 

18.30  + Mária Majerčinová (nedožitých 60 rokov)

4.4. Veľkonočný Streda

 

18.30  + Mária Kopčová (nedožitých 80 rokov)

5.4. Veľkonočný Štvrtok

Prvý štvrtok v mesiaci

17.30  poklona Oltárnej sviatosti

18.30  + Gejza Slanina

6.4. Veľkonočný Piatok

Prvý piatok v mesiaci

18.30  Za ctiteľov BSJ a členov Ružencového bratstva

7.4. Veľkonočný Sobota

Prvá sobota v mesiaci

07.00  Fatimská sobota

08.00  ZBP Júlia Breznická (80 rokov)

18.30 (JaA)  + Zuzana Demčáková

8.4.

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA alebo

Nedeľa Božieho milosrdenstva

 

 

08.00  Za farnosť

10.00  ZBP pre bohuznámu rodinu

14.30  pobožnosť sv. ruženca + výmena ružencových tajomstiev© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.