30.7. Pondelok

Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice

(ľubovoľná spomienka)

08.00  + Mária a Ján Bachoví, + Anna

 

31.7. Utorok

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza (spomienka)

17.00  spovedanie

18.30  + Mikuláš Musák (35. výročie)

1.8. Streda

Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

06.30  + Ján a Júlia

2.8. Štvrtok

Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania

 

3.8. Piatok

Prvý piatok v mesiaci

17.00  spovedanie

18.30  Za ctiteľov BSJ a členov Ružencového bratstva

4.8. Sobota

Prvá sobota v mesiaci

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza (spomienka)

07.00  Fatimská sobota

08.00  + Ladislav   

5.8. Nedeľa

 

18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

09.00  ZBP Valéria (60 rokov) a Anna (80 rokov)

 

14.30  pobožnosť sv. ruženca© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.