30.6. Pondelok

Úcta bl. sr. Zdenky

18.30 (T+K)

19.15 – poklona Najsv. Sv. Oltárnej

1.7. Utorok

 

6.30 (K+T)

 

2.7. Streda

Návšteva Panny Márie (sviatok)

18.30 (T+K)

3.7. Štvrtok

Sv. Tomáša, apoštola (sviatok)

17.30 – poklona Najsv. Sv. Oltárnej

18.30 (T+K)

 

4.7. Piatok

1. piatok v mesiaci k úcte BSJ

6.30 (T) – starý kostol

18.30 (K)

5.7. Sobota

SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV (SLÁVNOSŤ)

8.00 (K)

10.00 (K)

18.30 (T)  z nedele

6.7. Nedeľa

14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8.00 (K)

10.00 (K)

14.30 – pobožnosť sv. ruženca

18.30 (T) – starý kostol© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.