7.4. Pondelok

18.30 (K+T)

19.15 – poklona Najsv. Sv. Oltárnej

8.4. Utorok

6.30 (K+T) 

9.4. Streda

 

6.30 (T) – v starom kostole

18.00 – krížová cesta

18.30 (K) –  detská sv. omša

10.4. Štvrtok

 

17.30 – poklona Najsv. Sv. Oltárnej

18.30 (T+K) 

11.4. Piatok

6.30 (T) – v starom kostole 

18.00 – krížová cesta

18.30 (K) – mládežnícka sv. omša

12.4. Sobota  

18.30 (T+K)

13.4. Nedeľa 

KVETNÁ NEDEĽA –

NEDEĽA UTRPENIA PÁNA 

 

8.00 (K) 

10.00 (K) 

14.30 - pobožnosť krížovej cesty

18.30 (T)– v kostole sv. Joachima a sv. Anny© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.