1.1. Pondelok

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY (slávnosť)

08.00  Za farnosť

10.00  ZBP Stanislav (60 rokov) a Anna (35. výročie manželstva)

2.1. Utorok

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi (spomienka)

08.00  + Juraj a Mária Sopkoví, Michal a Helena Hencovskí

  

3.1. Streda

Najsvätejšieho mena Ježiš (ľubovoľná spomienka)

17.00  spovedanie

18.00  + ZBP Pavol (80 rokov)

 

4.1. Štvrtok

Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania

17.00  spovedanie + poklona Sv. oltárnej

18.00  + Mária Sotáková (1. výročie)

5.1. Piatok

Prvý piatok v mesiaci

08.00  O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

18.00  + Otto Ečegi (nedožitých 95 rokov)

 

6.1. Sobota

ZJAVENIE PÁNA (slávnosť) - prikázaný sviatok

07.00  Fatimská sobota

08.00  Za farnosť

10.00  ZBP Dagmar (20 rokov)

7.1. Nedeľa

 

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

KRST KRISTA PÁNA

 

08.00  Za farnosť

10.00  ZBP Helena Jacková (80 rokov)

14.30  pobožnosť sv. ruženca© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.