23.7. Pondelok

Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy

16.30  spovedanie

18.30  ZBP Jana a Anna s rodinami

19.15  požehnanie vozidiel a poklona Oltárnej sviatosti

24.7. Utorok

Sv. Šarbela Makhlufa, kňaza; sv. Krištofa, mučeníka (ľubovoľná spomienka)

6.30 (JaA)  + Anna Pavlová (3. výročie);

+ Viktória Baranová

25.7. Streda

Sv. Jakuba, apoštola (sviatok)

16.30  spovedanie

18.30  Za zosnulých z rodiny Slukovej

26.7. Štvrtok

Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie

(v starom kostole slávnosť)

17.00 (JaA)  vyloženie Oltárnej sviatosti a spovedanie

17.30 (JaA)  modlitbové večeradlo

18.30 (JaA)  ZBP Anna Bindasová (80 rokov)

(celebruje o. Lukáš Mohler, novokňaz)

27.7. Piatok

Sv. Gorazda a spoločníkov (spomienka)

17.00  spovedanie

18.30  + Michal Labon (10. výročie)

28.7. Sobota

 

17.30  modlitbové večeradlo

18.30  ZBP Anna Šnelcerová (80 rokov)   

(liturgický program v novom kostole)

29.7. Nedeľa

 

17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Odpustová slávnosť sv. Joachima a Anny

 

08.00  Za farnosť

09.30 (JaA)  modlitbové večeradlo

10.30 (JaA)  ZBP Jana Radová (50 rokov); ZBP František Béreš (50 rokov)

(celebruje páter Metod Ján Lajčák, O. Praem.)© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.