26.3. Pondelok Veľkého týždňa

 

18.00  + Alfonz Saxun; + Alfonz Fenik

18.45  poklona Oltárnej sviatosti

27.3. Utorok Veľkého týždňa

 

08.00  + Ján Džujka; + Marta, Helena, Michal, Mária, Ján

28.3. Streda Veľkého týždňa

 

18.30  + Helena Zavodová (1. výročie)

(detská)

VEĽKONOČNÉ TROJDNIE

29.3. ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

 

18.00  + Zuzana a Michal; + Pavol a Cyril Bindasoví

22.00  bdenie s Ježišom (ukončenie)

30.3. VEĽKÝ PIATOK

 

 

11.00  pobožnosť krížovej cesty

15.00  Slávenie utrpenia a smrti Pána

22.00  odloženie Oltárnej sviatosti

31.3. BIELA SOBOTA

 

07.00  vyloženie Oltárnej sviatosti; modlitba posvätného čítania a ranných chvál

15.00  korunka Božieho milosrdenstva pri Božom hrobe

16.00  požehnanie veľkonočných jedál (pri starom kostole)

19.30  Veľkonočná vigília

1.4.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

 

 

06.30  požehnanie veľkonočných jedál (v novom kostole)

08.00  Za farnosť

10.00  ZBP Miroslav Krišo (50 rokov)© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.