19.3. Pondelok

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie (slávnosť)

18.00  + Anna Baníková (nedožitých 100 rokov a 15. výročie úmrtia)

18.45  poklona Sv. oltárnej

20.3. Utorok

 

08.00  + Anna (nedožitých 70 rokov), Bartolomej, Ján, Mária; + Juraj

21.3. Streda

 

18.00  + Eleonóra (1. výročie) a Dušan (10. výročie) Baškovskí

(detská)

22.3. Štvrtok

 

15.00  spovedanie + poklona Sv. oltárnej

18.00  + Mária a František Čapoví

23.3. Piatok

 

18.00  ZBP Darina Gajdošová (60 rokov)

(mládežnícka)

24.3. Sobota

 

08.00  modlitbové večeradlo

09.00 – 12.00  spovedanie

18.00 (JaA)  + Jozef a Júlia Knapíkoví; + Jozef Chromý; + Ján a Verona Macugoví

25.3. Nedeľa

 

KVETNÁ NEDEĽA, čiže

NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

 

 

08.00  Za farnosť

10.00  ZBP Dominika (20 rokov)

14.30  pobožnosť krížovej cesty

15.00 – 18.00  spovedanie v Bazilike© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.