21.5. Pondelok

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi (spomienka)

18.30  + Tomáš, Karol, Anna

19.15  poklona Oltárnej sviatosti

22.5. Utorok

Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky (ľubovoľná spomienka)

6.30 (JaA)  ZBP bohuznáma rodina

23.5. Streda

 

18.30  + Štefan, Ján, Štefan; + Ján, Mária, Juraj, Milan, Pavol

(detská)

24.5. Štvrtok

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza (sviatok)

17.30  poklona Oltárnej sviatosti

18.30  + Mária, Jozef, Juraj, Mária

25.5. Piatok

 

18.30  + Juraj a Mária Kaňuchoví; + Michal, Mária, Ján, Mária;

(mládežnícka)

26.5. Sobota

Sv. Filipa Neriho, kňaza (spomienka)

07.00  modlitbové večeradlo

08.00  + Michal, Mária, Michal, Jozef, Anna

15.00  sobášna sv. omša  

27.5. Nedeľa

 

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

 

 

08.00  Za farnosť

10.00  ZBP Marcel Čarný (40 rokov)

 

14.30  pobožnosť sv. ruženca© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.