9.7. Pondelok

 

 

18.30  + Ján Lapko (20. výročie)

19.15  poklona Oltárnej sviatosti

10.7. Utorok

 

6.30 (JaA)  + Štefan (26. výročie), Radovan (4. výročie), Jolana (2. výročie)

11.7. Streda

 Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy (sviatok)

18.30  + Andrej Kolesár

12.7. Štvrtok

 

17.30  poklona Oltárnej sviatosti

18.30  ZBP Dušan Virba  

13.7. Piatok

Spomienka na fatimské zjavenie

17.30  modlitbové večeradlo

18.30  + Mária, Andrej, Jozef

(celebruje Kristián Karch, novokňaz)

14.7. Sobota

 

07.00  modlitbové večeradlo

08.00  Za duše v očistci

18.30 (JaA)  + Veronika a Peter  

15.7. Nedeľa

 

15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

08.00  Za farnosť

10.00  ZBP Mariana Potančoková (75 rokov)

 

14.30  pobožnosť sv. ruženca© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.