18.12. Pondelok

 

18.00  + Valéria (1. výročie)

18.45  poklona Sv. oltárnej

19.12. Utorok

 

06.00  + Pavol a Cyril Bindasoví; Mária a Michal Potišňákoví   

20.12. Streda

 

18.00  + Mária Popovičová

(detská)

21.12. Štvrtok

 

17.00  poklona Sv. oltárnej

18.00  + Mária (nedožitých 95 rokov), Juraj, Mária; + Mikuláš, Ľubomír, Anna, Albert

22.12. Piatok

 

18.00  ZBP Jarmila Bankovičová (60 rokov), Martin a Jozef Bankovičoví

(mládežnícka)

23.12. Sobota

 

08.00  modlitbové večeradlo

18.00  (JaA) ZBP Mária Kiralyová (85 rokov)

24.12. Nedeľa

 

Štvrtá adventná nedeľa

Štedrý deň

 

08.00  ZBP Juraj, Slavomír a Valéria

10.00  Za farnosť

00.00  polnočná sv. omša

 © 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.