2.7. Pondelok

Návšteva Panny Márie (sviatok)

 

17.00  spovedanie

18.30  ZBP Mária s rodinou

19.15  poklona Oltárnej sviatosti

3.7. Utorok

Sv. Tomáša, apoštola (sviatok)

6.30 (JaA)  + Mária

4.7. Streda

 

16.30  spovedanie

18.30  + Božena Vongrejová (1. výročie)

5.7. Štvrtok

Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov (slávnosť)

Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania

08.00  ZBP Slávka Mydlová (20 rokov) 

10.00  Za farnosť  

6.7. Piatok

Prvý piatok v mesiaci

16.00  spovedanie

18.30  Za ctiteľov BSJ a členov Ružencového bratstva

7.7. Sobota

Prvá sobota v mesiaci

07.00  modlitbové večeradlo

08.00  Na odčinenie urážok a rúhaní proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

18.30 (JaA)  + Helena  

8.7. Nedeľa

 

14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

08.00  + Magdaléna

10.00  ZBP Alfonz Lačný (80 rokov)

 

14.30  pobožnosť sv. ruženca© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.