5.3. Pondelok

 

18.00  + Sidónia Danková (1. výročie)

18.45  poklona Sv. oltárnej

6.3. Utorok

 

08.00  + Jozef, Júlia a Jozef Repčinoví;

            + Štefan, Jozef a Marián

7.3. Streda

 

18.00  ZBP Jozef Demčák (75 rokov)

(detská)

8.3. Štvrtok

 

17.00  poklona Sv. oltárnej

18.00  ZBP Jozef Jenčko (80 rokov)

9.3. Piatok

 

18.00  ZBP Agáta (50 rokov)

(mládežnícka)

10.3. Sobota

 

08.00  modlitbové večeradlo

18.00 (JaA)  + Zuzana Demčáková

11.3. Nedeľa

 

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA (nedeľa Laetare)

 

 

08.00  Za farnosť

10.00  ZBP Mária (75 rokov)

14.30  pobožnosť krížovej cesty + pôstna kázeň© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.