25.6. Pondelok

 

18.30  + Jozef a Júlia Knapíkoví; + Anna Kožejová

19.15  poklona Oltárnej sviatosti

26.6. Utorok

 

6.30 (JaA)  + Igor Bankovič (1. výročie)

27.6. Streda

 Te Deum – Na poďakovanie Pánu Bohu

18.30  ZBP Peter

28.6. Štvrtok

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka (spomienka)

17.30  poklona Oltárnej sviatosti

18.30  ZBP Stanislav (55 rokov) a Jana

29.6. Piatok

Sv. Peter a Pavol, apoštoli (slávnosť) – prikázaný sviatok

16.00  + Mária Barabášová (nedožitých 100 rokov a 10. výročie úmrtia)

18.30  Za farnosť

30.6. Sobota

 

07.00  modlitbové večeradlo

08.00  Za duše v očistci

18.30  Za farnosť  

1.7. Nedeľa

 

13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

08.00  ZBP Anna Krajčovičová (80 rokov)

10.00  ZBP Helena Saxunová (70 rokov)

 

14.30  pobožnosť sv. ruženca + výmena ružencových tajomstiev© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.