30.4. Pondelok

Spomienka na bl. sestru Zdenku

17.00  spovedanie

18.30  ZBP František

19.15  poklona Oltárnej sviatosti

1.5. Utorok

Sv. Jozefa, robotníka (ľubovoľná spomienka)

6.30 (JaA)  ZBP Jozef (50 rokov)

2.5. Streda

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

16.30  spovedanie

18.30  ZBP Emília Olahová (50 rokov)

(detská)

3.5. Štvrtok

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov (sviatok)

Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania

16.30  spovedanie + poklona Oltárnej sviatosti

18.30  + Andrej

4.5. Piatok

Prvý piatok v mesiaci

16.30  spovedanie

18.30  Za ctiteľov BSJ a členov Ružencového bratstva

 

5.5. Sobota

Prvá sobota v mesiaci

07.00  Fatimská sobota

08.00  ZBP Mária Kucirková (50 rokov)

15.30  sobáš s omšou

6.5.

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

 

08.00  Za farnosť

10.00  Prvé sväté prijímanie

14.30  pobožnosť sv. ruženca© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.