26.2. Pondelok

 

16.30  spovedanie

18.00  ZBP Jozef Sabol s rodinou; ZBP Miroslav a Milan s rodinami

18.45  poklona Sv. oltárnej

27.2. Utorok

 

08.00  + Veronika a Štefan Klembaroví s deťmi; + Jozef Šimko, Júlia a Štefan Račkoví

28.2. Streda

 

16.30  spovedanie

18.00  + Zlatica

1.3. Štvrtok

Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania

16.30  spovedanie + poklona Sv. oltárnej

18.00  ZBP Jozef Džujka (50 rokov)

2.3. Piatok

Prvý piatok v mesiaci

16.30  spovedanie

18.00  Za ctiteľov BSJ a členov RB

3.3. Sobota

Prvá sobota v mesiaci

Celodenná poklona

07.00  Fatimská sobota

08.00  + Gejza Slanina

18.00 (JaA)  + Michal Majer-Švarbalík

4.3. Nedeľa

 

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

 

 

08.00  Za farnosť

10.00  ZBP Eduard Goriľ (80 rokov)

14.30  pobožnosť krížovej cesty + pôstna kázeň© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.