4.12. Pondelok

 

17.00  spovedanie

18.00  + Ján Hamza

18.45  poklona Sv. oltárnej

5.12. Utorok

 

06.00  ZBP Irena (70 rokov)   

6.12. Streda

Sv. Mikuláša, biskupa (ľubovoľná spomienka)

17.00  spovedanie

18.00  + Martin Čelovský, kňaz (10. výročie)

(detská)

7.12. Štvrtok

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

17.00  spovedanie + poklona Sv. oltárnej

18.00  + Ján Tomko, st. (30. výročie)

8.12. Piatok

Nepoškvrnené počatie Panny Márie (slávnosť) – prikázaný sviatok

16.00  Za farnosť

18.00  + Alexej, Anna a Michal Sotákoví

            + Mikuláš, Zuzana, Michal

9.12. Sobota

 

18.00  + Mária a Michal Rusnákoví (JaA)

10.12. Nedeľa

 

druhá adventná nedeľa

 

08.00  ZBP Anna Feníková (75 rokov)

10.00  Za farnosť

14.30 pobožnosť sv. ruženca© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.