19.2. Pondelok

 

18.00  + Mária Čapová

18.45  poklona Sv. oltárnej

20.2. Utorok

 

08.00  + Ján, Anna, Ján; + Štefan, Ján, Zuzana

21.2. Streda

 

18.00  ZBP Pavel Smerecký (70 rokov)

(detská)

22.2. Štvrtok

Katedra sv. Petra, apoštola (sviatok)

17.00  poklona Sv. oltárnej

18.00  + Matúš Demeter

23.2. Piatok

Kántry

18.00  ZBP Jozef (30 rokov)

(mládežnícka)

24.2. Sobota

 

08.00  modlitbové večeradlo

18.00 (JaA)  + z rod. Senčákovej a Gosťovej; + Pavol a Cyril Bindasoví

25.2. Nedeľa

 

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

 

 

08.00  Za farnosť

10.00  ZBP Annmária (20 rokov) a Jana (35 rokov)

14.30  pobožnosť krížovej cesty + pôstna kázeň© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.