23.4. Pondelok

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka (spomienka)

18.30  + Pavol Bindas

19.15  poklona Oltárnej sviatosti

24.4. Utorok

Sv. Juraja, mučeníka (ľubovoľná spomienka)

8.00  + Mária, Michal, Jozef a Anna Gonosoví

25.4. Streda

Sv. Marka, evanjelistu (sviatok)

18.30  + Miroslav

(detská)

26.4. Štvrtok

 

17.30  poklona Oltárnej sviatosti

18.30  ZBP Veronika (18 rokov), Daniela a Martina Jenčové

27.4. Piatok

 

18.30  + Mária (20. výročie) a Michal Saboloví; + Mária Gonosová (2. výročie)

(mládežnícka)

28.4. Sobota

 

07.00  modlitbvé večeradlo

08.00  Za duše v očistci

18.30 (JaA)  + Michal Kušnirik a zosnulí z rodiny Benkovej

29.4.

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

 

08.00  Za farnosť

10.00  ZBP Mária Sotáková (80 rokov) a Oliver Ivanko

14.30  pobožnosť sv. ruženca© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.