20.11. Pondelok

 

18.00  ZBP Ján a Mária (30. výr. manželstva)

18.45  poklona Sv. oltárnej

21.11. Utorok

Obetovanie Panny Márie (spomienka)

08.00  + Štefan Šanta, kňaz (nedožitých 75 rokov a 5. výročie úmrtia) 

22.11. Streda

Sv. Cecílie, panny a mučenice (spomienka)

18.00  ZBP Martin a Michal Musákoví

(detská)

23.11. Štvrtok

Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka (ľubovoľná spomienka)

17.00  poklona Sv. oltárnej

18.00  Za zosnulých z rod. Paľkovej a Križanekovej

24.11. Piatok

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov (spomienka)

08.00  + Ján (nedožitých 100 rokov), Anna a Michal; Michal, Helena a Bartolomej

25.11. Sobota

Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice (ľubovoľná spomienka)

08.00  modlitbové večeradlo

18.00  + Jozef a Mária Kalmanoví; Ján a Mária Brehovskí (JaA)

26.11. Nedeľa

 

34. nedeľa v cezročnom období

Krista kráľa

 

08.00  Za farnosť

10.00  ZBP Helena Demčáková (70 rokov)

14.30 pobožnosť sv. ruženca© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.