Farský letný tábor v Sabinove

Počas tohtoročných prázdnin sa v našej farnosti opäť uskutočnil Farský letný tábor pre deti a mládež. Bolo to v termíne 11.-16.7. (pondelok - sobota) a tábor sa konal v priestoroch CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove. Bolo nás dokopy 50 - 41 detí a 9 animátorov. Aj keď je pravdou, že tábor sa začal vybavovať už dosť tesne pred letom, tak môžeme povedať, že sme ho mali veľmi požehnaný Bohom a to počnúc p. riaditeľkou školy Ing. Katarínou Hviščovou aj s p. zástupcom, ktorí nám vo všetkom vychádzali v ústrety, cez tety kuchárky a ich vedúcu v jedálni p. Silviu Labudovú, až po tím animátorov a deti aj mládež ako účastníci.

Táto cirkevná škola mala jednu výhody, ktorú sme doteraz nikdy nemali a tou bola kaplnka priamo v objekte školy. Využívali sme ju každý deň na sv. omše a modlitby. Veľká vďaka patrí všetkým animátorom za ich obetu, čas a námahu, ktorú priniesli nezištne pre tieto deti a mládež. Nebyť ich, nemalo by to šancu sa uskutočniť. Nech Boh požehná celému vedeniu školy, kuchárkam, animátorom a všetkým zainteresovaným za všetku námahu, ktorú pre uskutočnenie tohto tábora priniesli. 

Fotografie sa nachádzajú priamo pod textom a je ich dosť Wink.

">TU ">© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.