Mládežnícka sv. omša pred odpustom FPM 2018© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.