Drahé decká, ak Boh dá, tak sa zajtra znova stretneme na detskej sv. omši. A úlohou bolo pomodliť sa 1 desiatok sv. ruženca hociktorý ako prosbu o to, aby ľudia stále menej a menej urážali Pána Boha, pretože ako povedala Panna Mária vo Fatime, Boh je veľa urážaný od ľudí. Teším sa na vás :)


Drahé decká, úloha na detskú sv. omšu je urobiť aspoň 3 dobré skutky, aby sme tak čo najlepšie využili dar zdravia, ktorý nám Boh dáva. Teším sa. Jasnačka, že na lístok stačí napísať buď to, čo ste urobili alebo 3 osoby, komu ste ich urobili. papa :)


Drahé deti, úloha na dnešnú detskú sv. omšu je buď nakresliť, či namaľovať korunku Fatimskej Panny Márie, ktorú má na hlave alebo napísať modlitbu, ktorú Panna Mária naučila deti a ktorú my sa modlíme medzi desiatkami sv. ruženca: "Ó, Ježišu...". Teším sa na stretnutie :)


© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.