Misijná nedeľa 2017

Takúto krásnu výzdobu sme mali v kostole v rámci Misijnej nedele. © 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.