Stotník z dnešného evanjelia hovorí : „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu...“  Azda nemal doma upratané a hanbil sa za neporiadok? Či nemal Ježišovi čo ponúknuť na občerstvenie? Alebo ho v srdci ťažilo niečo závažnejšie? Niekomu ublížil? To nevieme. Z dnešného evanjelia vyvstáva otázka zameraná aj na nás: Je môj príbytok duše hoden, aby tam vošiel Ježiš?


© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.