Posolstvo - 25. máj 2018

Drahé deti! V tomto nepokojnom čase vás pozývam, aby ste mali viac dôvery v Boha, ktorý je váš Otec na nebesiach a ktorý ma poslal, aby som vás viedla k nemu. Otvorte svoje srdcia darom, ktoré vám chce dať a v tichosti srdca sa klaňajte môjmu Synovi Ježišovi, ktorý dal svoj život, aby ste vy žili vo večnosti, kde vás chce priviesť. Nech vaša nádej bude radosť stretnutia sa s Najvyšším v každodennom živote. Preto vás pozývam: nezanedbajte modlitbu, pretože modlitba robí zázraky. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie." (Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. mája 2018,cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú)© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.