Posolstvo - 2. júna 2018

"Drahé deti, volám vás, aby ste prijali moje slová, ktoré vám hovorím ako matka, s jednoduchosťou v srdci, aby ste mohli prejsť cestou úplného osvietenia a čistoty, jedinečnej lásky môjho Syna, človeka a Boha. Radostné svetlo - neopísateľné ľudskými slovami - prenikne vašu dušu a pokoj a láska môjho Syna sa vás dotkne. Po tomto túžim pre všetky 
svoje deti. Preto vy, apoštoli mojej lásky, vy, ktorí viete milovať a odpúšťať, vy, ktorí nesúdite, vy, ktorých podporujem, môžete byť príkladom pre všetkých, ktorí nekráčajú cestou svetla a lásky, alebo pre tých, ktorí z nej zišli. Svojím životom im ukážte pravdu. Ukážte im lásku, pretože láska prekonáva všetky ťažkosti a všetky moje deti žíznia po láske. Vaša jednota v láske je darom môjmu Synovi a mne. Ale, deti moje, pamätajte, že milovať tiež znamená túžiť po dobre pre svojich blížnych a túžiť po obrátení duší vašich blížnych. Keď sa pozerám na vás, ktorí ste sa zhromaždili okolo mňa, moje srdce je smutné, pretože vidím tak malú bratskú lásku, milosrdnú lásku. Deti moje, Eucharistia - môj Syn žijúci medzi vami, Jeho slová vám pomôžu pochopiť, pretože Jeho Slovo je Život, Jeho Slovo dáva duši dych, Jeho Slovo prináša poznanie lásky. Drahé deti, znovu vás prosím ako matka, ktorá túži po dobre pre svoje deti: milujte svojich pastierov a modlite sa za nich. Ďakujem."© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.